Reklama

Wiadomości

Stracone miliony. Samorządy przepłaciły za oświetlenie

Fot. Najwyższa Izba Kontroli

Z kontroli NIK wynika, że "obciążenie gminnych budżetów z tytułu opłat za oświetlenie dróg, ulic i parków mogło być mniejsze nawet o 12 procent, a gminy poniosły łącznie straty finansowe przekraczające 2,2 mln zł".

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się dziewięciu gminom w trzech województwach.

Cały poprzedni rok w przestrzeni publicznej toczyła się intensywna debata o efektywności energetycznej w związku z wysokimi cenami energii. Nie wszystkie samorządy wzięły sobie do serca te postulaty będące przecież elementem polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

"Możliwość zmniejszenia nakładów na sfinansowanie oświetlenia drogowego wykazały przeprowadzone przez NIK szczegółowe analizy wydatków poniesionych przez skontrolowane gminy na ten cel w latach 2021-2022. Analizą, przy wsparciu powołanego przez NIK biegłego z zakresu efektywności energetycznej, objęto ponad 15,5 tys. faktur dotyczących prawie 1200, tj. 95% wszystkich punktów poboru energii (PPE) składających się na sieć oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie skontrolowanych gmin" - podkreśla Izba w komunikacie .

Czytaj też

Nieefektywność to jeszcze nie przestępstwo, ale NIK wykrył nieprawidłowości o charakterze proceduralnym. "W jednym przypadku wykonawcę modernizacji części oświetlenia przestrzeni publicznej o wartości 279 tys. zł netto, wyłoniono z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych" - donosi Izba.

Kontrolę przeprowadzono w dziewięciu gminach województw: dolnośląskiego (Bielawa, Dzierżoniów, Oleśnica), kujawsko-pomorskiego (Barcin, Kcynia, Koronowo) i wielkopolskiego (Czarnków, Piła, Środa Wielkopolska). Objęła lata 2021-2022.

Komentarze