Reklama

Wiadomości

Słowenia wprowadza podatek od zysków nadzwyczajnych dla energetyki

Zdjęcie ilustracyjne
Autor. Pixabay.com

Firmy energetyczne w Słowenii zapłacą specjalny podatek od nadzwyczajnych zysków w ramach przepisów, które skierują dochody na promowanie odnawialnych źródeł energii i dopłaty do rachunków.

Reklama

Zgodnie z nowym prawem, wszelkie dochody powyżej 180 euro za MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w Słowenii i sprzedanej na rynku hurtowym będą przekazywane do budżetu państwa.

Reklama

Producenci, których koszty produkcji przekraczają 180 euro za MWh będą zwolnieni z opłat, podobnie jak energia elektryczna produkowana przy użyciu gazu ziemnego i małych instalacji. Specjalny próg w wysokości 230 euro za MWh ustalono dla energii elektrycznej produkowanej z węgla brunatnego, który jest wykorzystywany w ostatniej w kraju elektrowni węglowej Šoštanj.

Czytaj też

Firmy, które produkują i przetwarzają ropę naftową i gaz ziemny w Słowenii, będą podlegały "opłacie solidarnościowej" od wszelkich zysków, które przekraczają o 20 proc. średnią zysków netto z ostatnich trzech lat. Przypomina to rozwiązania, które we wrześniu zaproponowała Komisja Europejska dla całej UE.

Reklama

Rząd w Lublanie nie podał szacunkowej wysokości spodziewanych wpływów, ale biorąc pod uwagę obecne wyniki największych firm energetycznych w kraju, z których większość jest własnością państwa, wydaje się mało prawdopodobne, że podatek przyniesie duże dochody.

Petrol, największa spółka naftowa, odnotowała spadek zysku netto o 74 proc. w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku do 24 mln euro w wyniku zarządzania cenami paliw. Holding Slovenske Elektrarne, duży producent energii elektrycznej, został uratowany przez państwo po tym, jak ogłosił, że spodziewa się w tym roku straty w wysokości ponad 400 mln euro z powodu niższej niż oczekiwano produkcji działu wodnego i problemów z dostawami węgla w Šoštanj.

Część zysków nadzwyczajnych zostałaby również wykorzystana do promowania rozwoju źródeł odnawialnych, w tym zielonego wodoru i biogazu produkowanego z odpadów oraz magazynowania energii i ciepła. Przepisy stanowią również podstawę prawną dla systemu rekompensat dla dostawców, którzy obecnie muszą sprzedawać energię elektryczną po cenach regulowanych.

Rozwiązania w zakresie złagodzenia efektów kryzysu energetycznego wprowadzają wszystkie rządy w Europie. Zmniejszenie dostaw gazu przez Rosję do Europy w tym roku spowodowało gwałtowny wzrost cen surowca a w konsekwencji rynkowych cen energii na naszym kontynencie.

Komentarze