Reklama

Wiadomości

PKP Energetyka coraz bliżej przejęcia. Jest wniosek do UOKiK

Autor. PKP Energetyka / Materiały prasowe

PGE złożyła do Prezesa UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie spółki PKP Energetyka - wynika z opublikowanej we wtorek informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W grudniu 2022 r. PGE ogłosiła, że kupi PKP Energetyka za ponad 1,9 mld zł.

Reklama

Zgodnie z informacją UOKiK wniosek PGE wpłynął 11 stycznia i dotyczy przejęcia przez PGE Polską Grupę Energetyczną wyłącznej kontroli nad PKPE Holding, który kontroluje m.in. PKP Energetyka. PKPE stoi na czele grupy spółek działających w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, obrotu paliwami oraz utrzymania sieci trakcyjnej i świadczenia usług elektroenergetycznych. Kluczowymi klientami są przedsiębiorstwa kolejowe. Sprzedającym jest amerykański fundusz CVC Partners.

Reklama

Zgodnie z deklaracjami PGE z grudnia 2022 r., po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK spółka zamierza zamknąć transakcję zakupu za 1 mld 913 mln zł. Jak podała PGE, cena została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa ustaloną na 31 marca 2022 r. na 5 mlf 944 mln zł, z czego 3,8 mld zł stanowią inwestycje zrealizowane od 2016 r. Na transakcję składa się zapłata 1,9 mld zł w gotówce i przejęcie 4 mld zł długu.

PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, wykorzystuje 21,5 tys. km linii energetycznych i dysponuje sześcioma centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników. Eksploatuje 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka zatrudnia 4,2 tys. pracowników.

Reklama

Czytaj też

Kluczowymi klientami PKP Energetyka są przedsiębiorstwa kolejowe. Spółka ma m.in. koncesje na obrót energią elektryczną i jej dystrybucję, pełniąc rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Firmom działającym na rynku kolejowym dostarcza energię elektryczną na cele trakcyjne - do napędu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną, oraz nietrakcyjne, takie jak zasilanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, urządzeń ogrzewania rozjazdów, budynków dworcowych, oświetlenia peronów i terenów kolejowych itp. Zgodnie z aktualnym planem rozwoju w zakresie działalności dystrybucyjnej, udział klientów kolejowych w przychodach spółki sięga 80 proc. W związku z realizacją Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK, PKP Energetyka realizuje program modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, którego wartość w perspektywie 2021-2025 wynosi ponad 4 mld.

Jesienią 2015 r. PKP Energetyka została sprzedana przez rząd Ewy Kopacz funduszowi CVC Partners za 1 mld 965 mln zł, co po korekcie o dług spółki dało 1,41 mld zł. PKP Energetyka była wówczas czwartym największym sprzedawcą energii w Polsce i największym nieposiadającym własnych mocy wytwórczych. Spółka odpowiadała za 5,3 proc. krajowej sprzedaży energii do odbiorców.

Jak informował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, ogłaszając zakup, od czasu prywatyzacji właściciel zainwestował w PKP Energetyka 3,8 mld zł, a PGE skontrolowało te inwestycje i uznało ich kwoty. Podkreślał, że w 2016 r. PKP Energetyka miała niecałe 100 mln zł zysku operacyjnego, a dziś jest to ok. 700 mln zł.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w PGE niecałe 61 proc. akcji.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama