Reklama

Wiadomości

PGNiG TERMIKA S.A. – Czyste ciepło, to także inwestycje w ochronę środowiska

Autor. PGNiG Termika / mat. prasowe

Postronnemu obserwatorowi ochrona środowiska w energetyce i ciepłownictwie kojarzy się przede wszystkim z systemami wychwytującymi pyły i gazy, różnego rodzaju filtrami, instalacjami odsiarczania i kondensacji spalin. I to absolutna prawda. Ale to tylko część działań, które możemy określić mianem polityki środowiskowej. Dla PGNiG TERMIKA równie ważne są działania związane z faktem, że nasze zakłady nie są samotną wyspą i muszą funkcjonować albo w terenie mocno zurbanizowanym, albo w otoczeniu dziko żyjącej lub przywracanej naturalnemu środowisku flory i fauny.

Materiał sponsorowany

Najważniejsze i najbardziej kosztowne inwestycje TERMIKI w zwrot zaanektowanych przyrodzie terenów dotyczyły rekultywacji dawnych składowisk popiołu, zlokalizowanych przy Ec. Żerań (ul. Myśliborska) i Ec. Siekierki (Kępa Zawadowska). Dziś, po kilkunastu latach rekultywacji blisko 70 hektarów stało się zieloną klamrą spinającą południe i północ stolicy u brzegów Wisły. Spacerujący  w tej okolicy Warszawiacy ze zdumieniem i zachwytem obserwują populację dzikich ptaków i zwierząt. Lisy, dziki, sarny i łosie stają się pełnoprawnymi obywatelami stolicy. Ostatnio na Kępę Zawadowską powróciły piękne drapieżniki, Błotniaki stawowe. Wcześniej gniazdowały już tu myszołowy oraz wiele gatunków ptaków wodnych.

Reklama

Ale najbardziej szczycimy się udziałem w programie reintrodukcji sokoła wędrownego. Od dziecięciu lat na naszych kominach w Elektrociepłowni Żerań i Ciepłowni Kawęczyn zamontowane są budki lęgowe dla tych ptaków. Przez dekadę gniazda TRERMIKI opuściło łącznie trzydzieści jeden młodych. W tym roku zaobrączkowaliśmy już 6 piskląt -  dwie sokolice i cztery sokoły.  PGNiG TERMIKA jest partnerem Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, a nasze ptaki można podglądać dzięki kamerom zainstalowanym w gniazdach – poprzez stronę www.peregrinus.pl. Na Żeraniu znalazły też swoją przystań pustułki i jerzyki, które licznie odwiedzają budki lęgowe zamocowane na budynku biurowym. 

Autor. PGNiG Termika / mat. prasowe

Ponieważ do procesu chłodzenia wykorzystujemy wodę z Wisły staramy się, by w jak najmniejszym stopniu odczuli to mieszkańcy rzeki. W 2020 r. zainstalowaliśmy w Ec Żerań barierę StopFish do wypłaszania ryb, co chroni je przed przedostaniem się przez pompy do układu wody chłodzącej zakładu.

W tym samym roku w Ec Siekierki założyliśmy pasiekę, gdzie obecnie w 16. ulach mieszka około pół miliona pszczół. Wraz z dziko żyjącymi zapylaczami nasze pszczoły korzystają z sąsiadujących z elektrociepłownią terenów, wpływając na zróżnicowanie ekosystemu. Normą stało się już uczestnictwo naszych pracowników w akcjach związanych ze „sprzątaniem ziemi” i pozostałych przedsięwzięciach na rzecz poprawy stanu przyrody.

Autor. PGNiG Termika / mat. prasowe

Dla spółki stało się rzeczą powszednią przywracanie drzewostanu w miejscach inwestycji, w formie samodzielnych nasadzeń lub ich sponsoringu. W taki właśnie sposób wspomogliśmy Muzeum Króla Jana III Sobieskiego przy odtwarzaniu alei boskietów. W ramach Dnia Ziemi nasi pracownicy, jako wolontariusze, posadzili na terenie Nadleśnictwa Drewnica ponad 10 i pół tysiąca sosen w ostatnich dwóch latach.

Reklama

To tylko część działań, dzięki którym przyroda staje się naturalnym sąsiadem ciepłownictwa, dziedziny  gospodarki, która do niedawna kojarzyła się wyłącznie z hałdami węgla i dymem z kominów. Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom nad TERMIKĄ unosi się prawie wyłącznie para wodna, w której bezpośrednim sąsiedztwie szybują najszybsze ptaki świata – sokoły wędrowne. Jesteśmy przekonani, że najbliższa przyszłość przyniesie jeszcze więcej inwestycji w zacieranie granic między środowiskiem przemysłowym i naturą. Dla dobra obu stron.

Reklama

Komentarze

    Reklama