Reklama

Wiadomości

PGE zakończyła ubiegły rok ze stratą 5 miliardów złotych

Autor. mat. prasowe / PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 r - poinformowała spółka. Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2023 r. w PGE wyniosła 56,77 TWh - o 14 proc. mniej niż w 2022 r. - dodano.

Reklama

Spółka poinformowała, że zysk EBITDA w 2023 r. wyniósł 10 028 mln zł. Na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy Grupa PGE odnotowała stratę netto 5 012 mln zł wobec 3 328 mln zł zysku w 2022 r.

„Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE za 2023 r. dobitnie pokazują, jak otoczenie rynkowe i regulacyjne wpływa na branżę energetyczną i wskazują nam, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzących latach. Kierunek zmian obrazują dokonane na początku tego roku odpisy wartości aktywów konwencjonalnych” - skomentował cytowany w komunikacie Dariusz Marzec, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Wyjaśnił, że w ich efekcie PGE kończy rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 r.

„Utrzymanie pozycji Grupy PGE wymaga od nas szybkich i intensywnych działań oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych w obszarze OZE, których realizacja z punktu widzenia finansowego i osiągania strategicznych celów Grupy PGE będzie najbardziej efektywna” – zapowiedział Marzec.

Czytaj też

Spółka podała, że poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 21 960 mln zł, co oznacza wzrost o 3 446 mln zł w stosunku do III kwartału 2023 r. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,05x.

Poinformowała również, że Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował raportowany zysk EBITDA na poziomie 1 472 mln zł, czyli o 29 proc. niższy w porównaniu z rokiem 2022. EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1 114 mln zł, co stanowi wynik o 38 proc. niższy w odniesieniu do roku poprzedniego.

Reklama

Wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł -4 mln złotych, na co wpływ miał przede wszystkim niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych. Segment Dystrybucji wypracował 3 880 mln zł EBITDA. Segment Ciepłownictwa osiągnął zysk EBITDA na poziomie 1 952 mln zł.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 56 mln zł.

Czytaj też

W 2023 r. po raz pierwszy uwzględnione zostały wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 r. Wynik EBITDA wyniósł 1 243 mln zł.

PGE wskazała, że odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za rok 2023 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej, Energetyki Kolejowej i Obrotu wyniósł ok. 6 649 mln zł.

Zysk raportowany EBITDA Grupy w 2023 roku wyniósł 10 028 mln zł. Na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 10 722 mln zł, na co główny wpływ miała zmiana rezerwy rekultywacyjnej w efekcie zmian stóp procentowych. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 10 088 mln zł, wobec ok. 7 053 mln zł w porównywalnym okresie 2022 r..

W komunikacie podano, że łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2023 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 56,77 TWh, czyli o 14 proc. mniej niż w 2022 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 29,8 TWh (o 25 proc. mniej r/r), z węgla kamiennego 18,8 TWh (spadek r/r o 8 proc.), a z gazu ziemnego 4,2 TWh (więcej o 51 proc. względem 2022 roku).

Spółka zwróciła uwagę, że łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE osiągnęła 2,7 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 1,2 TWh, o 26 proc. więcej niż w 2022 r. Dodała, że wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 38,9 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,7 TWh, czyli o 1 proc. więcej w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 49 PJ, spadając o 4 proc. w porównaniu do 2022 r.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama