Reklama

Wiadomości

Ostatnie godziny na złożenie wniosku o dodatek elektryczny

Autor. Canva

Do końca dzisiejszego dnia - tj. 1.02.2023 - można złożyć wniosek o rządowy dodatek elektryczny. Pomoc kierowana jest do wąskiego grona odbiorców, którzy wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania gospodarstwa domowego.

Reklama

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest pompa ciepła, podgrzewacz, nagrzewnica lub bojler zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu.

Reklama

Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, kwota dodatku będzie uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej w uprawnionym gospodarstwie domowym. Gdy roczne zużycie w 2021 r. wyniosło mniej niż 5MWh, kwota dodatku wyniesie 1000 zł. W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  wyniosło więcej niż 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Aby otrzymać wyższy dodatek, koniczne jest dołączenie do wniosku dokumentu rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Ale to nie koniec. Kolejnym warunkiem do otrzymania dodatku jest rejestr lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Reklama

Czytaj też

PIęciostronicowy wniosek o wypłatę dodatku elektronicznego składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje dane dotyczące wnioskodawcy, członków gospodarstwa domowego, rodzaj ogrzewania elektrycznego a także numer rachunku, na który zostanie przekazana kwota dodatku. Druga cześć składa się z oświadczeń i to do niej załącza się wymagane dokumenty.

Aby gospodarstwo mogło otrzymać dodatek elektryczny, nie mogło wcześniej skorzystać z dodatku węglowego, ani z innych pomocy rządowych. Ministerstwo podkreśla również, że dodatek elektryczny nie przypada gospodarstwom posiadających mikroinstalację OZE.

Wypełniony dokument można złożyć w urzędzie gminy lub u innego organu, w którego kompetencjach leży rozpatrzenie wniosku.

Reklama

Komentarze

    Reklama