Reklama

Wiadomości

Nowe wsparcie energetyczne w drodze. Rząd pracuje nad projektem ustawy

Fot. Pixabay

Rząd we wtorek zajmie się projektem ustawy, dotyczącym wsparcia indywidualnych gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów ogrzewania – wynika z porządku obrad rady ministrów.

Reklama

Z opublikowanego we wtorek porządku obrad Rady Ministrów wynika, że rząd zajmie się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. „(...) proponowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma na celu zapewnienie wsparcia dla indywidualnych gospodarstw domowych w Polsce w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynkach paliw i energii, w tym kosztów ogrzewania. Kluczowe zagadnienie stanowiące podstawę projektowanej ustawy dotyczy wprowadzenia mechanizmu wsparcia finansowego w postaci dodatku dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła (..)" – podano w informacji na temat projektowanej ustawy w opublikowanym na stronach Kancelarii Premiera RP wykazie prac legislacyjnych.

Reklama

Jak wynika z informacji z wykazu, w ustawie zostanie zaproponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

Czytaj też

„Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy" – podano w wykazie.

Reklama

W informacji poświęconej projektowi ustawy dodano, że warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

„Po drugie, projekt ustawy wprowadza rozwiązanie mające na celu wprowadzenie mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. Dla odbiorców tej grupy ograniczony zostaje wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu. Rekompensata pozwoli na ograniczenie wzrostu ceny ciepła dla tych odbiorców pomimo rosnących kosztów przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło" – wyjaśniono w informacji na stronach KPRM.

Dodano także, że rekompensaty wypłacane będą w okresie sezonu grzewczego od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama