Reklama

Wiadomości

GPW: przeprowadzono badanie ostatniego wzrostu kursu akcji spółki Będzin

Autor. Envato

W ramach standardowych działań nadzorczych GPW przeprowadziła badanie ostatniego wzrostu kursu akcji spółki Będzin - poinformował PAP w czwartek zespół prasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklama

GPW odpowiedziała na pytania PAP ws. ewentualnych działań spółki w związku z notowaniami akcji EC Będzin.

Reklama

Elektrociepłownia "Będzin" informowała w komunikacie, że zawarła z Orlen Synthos Green Energy (OSGE) umowę o zachowaniu poufności (NDA) w sprawie rozmów dotyczących możliwej inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach posiadanych przez spółki zależne.

Pod koniec maja br. akcje Będzina kosztowały nieco poniżej 7 zł. W środę wyceniano je na 71 zł, natomiast w czwartek spadały o kilkadziesiąt procent i po godz. 10 kosztowały ok. 45 zł.

Reklama

"W ramach standardowych działań nadzorczych GPW przeprowadziła badanie ostatniego wzrostu kursu akcji spółki Będzin, obejmujące m.in analizę aktywności uczestników obrotu, komunikaty publikowane przez samego emitenta oraz wiadomości innych podmiotów pojawiające się w przestrzeni medialnej" - poinformował PAP zespół prasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj też

Zastrzeżono, że informacje o podjętych ustaleniach i ewentualnych dalszych działaniach stanowią tajemnicę zawodową w rozumieniu art. 147 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z powyższym Giełda nie może przekazywać na zewnątrz informacji o podjętych czynnościach, a także o wewnętrznych ustaleniach - wyjaśniono w stanowisku GPW.

Wcześniej Orlen Synthos Green Energy w związku informacjami dotyczącymi współpracy z EC Będzin oświadczył, że "nie planuje współpracy z EC Będzin SA". Dodano, że "przedmiotowa umowa o zachowaniu poufności podpisana została na prośbę EC Będzin w celu przedstawienia kryteriów posiadanej lokalizacji".

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek na Twitterze napisał: "W związku z wątpliwościami ws. akcji EC Będzin zwróciłem się z prośbą do przewodniczącego UKNF, aby w trybie pilnym przygotował raport, który będzie podstawą do dalszych kroków".

Jak poinformował w czwartek rzecznik prasowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski, zachowanie notowań spółki EC Będzin, jak w każdym przypadku, kiedy pojawiają się wątpliwości dotyczące możliwości wykorzystania informacji poufnych lub potencjalnej manipulacji, jest poddawane przez UKNF wnikliwej analizie. Zaznaczył, że nadzór podejmuje w takich sytuacjach szereg czynności wyjaśniających, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystania informacji poufnych lub manipulacji, kieruje stosowne zawiadomienia do organów ścigania.

"Nadzór zawsze dąży do tego, aby w maksymalnym zakresie informować szeroki rynek o efektach działań nadzorczych. Możliwość przekazywania do publicznej wiadomości informacji na temat działań nadzoru jest w tego typu sytuacjach ściśle uregulowana przepisami prawa, a także uzależniona od okoliczności danej sprawy, przede wszystkim takich, jak dobro działań prowadzonych na dalszym etapie przez organy ścigania" - podkreślił na Twitterze.

Czytaj też

Dodał, że UKNF z pełną stanowczością wykorzystuje posiadane narzędzia do wnikliwego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy spółki EC Będzin, kierując się dobrem polskiego rynku kapitałowego i wszystkich uczestników rynku.

EC Będzin podkreśliła w komunikacie, że zawarcie umowy z Orlen Synthos Green Energy stanowi początek rozmów pomiędzy stronami dotyczących projektu i docelowa struktura współpracy, forma jak i warunki realizacji projektu nie są przez strony ustalone, w szczególności umowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do realizacji projektu ani prowadzenia rozmów w celu jego realizacji.

"Strony nie podjęły dotychczas żadnych ustaleń dotyczących komercyjnych założeń projektu. Ponadto, realizacja projektu może nie być możliwa z przyczyn niezależnych od stron, w szczególności z powodu braku spełnienia warunków koniecznych dla lokalizacji potencjalnej inwestycji" - dodano.

Elektrociepłownia „Będzin" SA jest spółką giełdową, notowaną od grudnia 1998 r. na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Elektrociepłownia „Będzin" w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, na mocy aktu przekształcenia z dnia 23 lutego 1993 roku - czytamy na stronie spółki.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama