Reklama

Wiadomości

Enea wspiera zamrożenie cen energii. Blisko miliard złotych tylko za I kwartał 2023

Fot. Enea
Fot. Enea

Enea tylko za pierwszy kwartał 2023 roku przekaże na wsparcie klientów blisko miliard złotych do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Enea przypomina, że 30 czerwca mija termin składania oświadczeń w sprawie gwarantowanej w 2023 r. ceny energii elektrycznej, zgodnie z limitami przyjętymi w programie Rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Reklama

– Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdrożyła Rządową Tarczę Solidarnościową. Wszystko po to, by nasi Klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Tylko za pierwszy kwartał 2023 r. Enea przekaże na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, blisko 1 mld zł  powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Reklama

Do grona klientów uprawnionych, którym przysługuje podwyższony limit zaliczają się gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, posiadacze Karty Dużej Rodziny i rolnicy. Oświadczenia złożyć powinny także osoby budujące dom, który ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej. Konieczność złożenia oświadczeń dotyczy także działek w rodzinnym ogrodzie działkowym, które mają zamrożone ceny do limitu 250 kWh.

W przypadku podstawowego limitu zużycia energii do 2 000 kWh nie trzeba składać żadnych oświadczeń. Sprzedawca energii sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby, którym przysługuje podwyższony limit powinny złożyć stosowne oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia u swojego sprzedawcy energii elektrycznej. Należy to zrobić jak najszybciej, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Reklama

Limity ustawowe zużycia energii (kWh rocznie), dla których ceny energii są zamrożone w 2023 roku, zgodnie zUstawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wynoszą:

  • 2 000 kWh dla odbiorców z grup taryfowych G (nie składają oświadczeń)- 2 600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności- 3 000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny- 3 000 kWh dla gospodarstw rolnych- 250 kWh na działkę, dla działek w rodzinnych ogródkach działkowych- 2 000 kWh rocznie - dla odbiorców uprawnionych w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Odbiorca uprawniony do zwiększonego limitu kWh może złożyć wymagane  Oświadczenie  wraz z kompletem dokumentów osobiście w Biurze Obsługi Klienta (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) lub przesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny Enei wskazany na fakturze. Enea zachęca do przesyłania  Oświadczeń  elektronicznie – dokument  wymaga wtedy podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym (certyfikatem podpisu osobistego z e-dowodu), a przesłany może być poprzez eBOK, ePUAP lub na adres e-mail: .

Enea zachęca także do oszczędzania energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90% prądu w stosunku do zużycia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. mogą liczyć na zniżkę. Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. zastosuje upust. Upust wyniesie 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę.

Materiały prasowe Enei

Reklama

Komentarze

    Reklama