Reklama

Wiadomości

Enea rozpoczyna nową kampanię. Grupa stawia na walkę z korupcją

Fot. www.enea.pl

Grupa Enea powołała do życia „Drużynę z zasadami #EneaJestFair”. To element kampanii edukacyjnej pod hasłem „Warto być uczciwym, wszyscy na tym zyskujemy!”.

Reklama

Jej celem jest promowanie dobrych praktyk prowadzenia biznesu, uświadamianie otoczenia w zakresie zapobiegania sytuacjom korupcyjnym oraz budowa kultury organizacyjnej opartej o uczciwość. Start akcji nie jest przypadkowy – 9 grudnia to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

Reklama

Zgodnie z definicją, korupcja to żądanie, proponowanie, przyjmowanie lub wręczanie w sposób bezpośredni lub pośredni jakiejkolwiek nienależnej korzyści lub jej obietnicy w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych. Enea, w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, rozpoczyna kampanię edukacyjną #EneaJestFair pod hasłem „Warto być uczciwym, wszyscy na tym zyskujemy!". Wśród celów akcji jest budowanie szeroko rozumianej świadomości antykorupcyjnej, podkreślanie jak ważny jest sprzeciw wobec zjawisk korupcyjnych i przedstawianie sposobów reagowania na zjawiska o charakterze korupcyjnym.

Czytaj też

Korupcja to działanie niezgodne z prawem i szeroko rozumianą sprawiedliwością społeczną.Jej konsekwencje dotykają całego społeczeństwa. Prowadzi ona do marnotrawienia środków publicznych, narusza zasady wolności rynkowej i hamuje rozwój gospodarczy. Dlatego na takie działanie nie ma miejsca w Enei, co mocno chcemy podkreślić, rozpoczynając akcję #EneaJestFair, skierowaną przede wszystkim do pracowników Grupy Enea i naszych kontrahentów – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

Reklama

W ramach inicjatywy #EneaJestFair firma przygotowała specjalną stronę internetową, dostępną pod adresem www.enea.pl/jestem-fair . Każdy znajdzie tam informacje na temat przeciwdziałania korupcji i wewnętrznych regulacji antykorupcyjnych w Grupie Enea oraz instrukcję zgłaszania naruszeń związanych z wystąpieniem korupcji. Powstała również animacja, w której znajdują się wskazówki jak zachować się w sytuacji korupcyjnej. Dopełnieniem akcji jest siedem „Zasad Drużyny #EneaJestFair, do której należą pracownicy Grupy Enea:

 • Nie dajemy i nie przyjmujemy łapówek
 • Co do zasady, nie wręczamy i nie przyjmujemy upominków
 • Reagujemy na zachowania korupcyjne
 • Weryfikujemy kontrahentów
 • Zgłaszamy naruszenia
 • Dajemy przykład innym
 • Uświadamiamy współpracowników
YouTube cover video

Wspólne działania, wspólne dobro

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2003 r., wraz z przyjęciem „Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji". Jej stronami jest 189 państw, w tym Polska. Jednocześnie, nasz kraj znajduje się na 42. miejscu Indeksu Postrzegania Korupcji CPI – Corruption Perceptions Index),ex aequo m.in. z Włochami (dane za 2021 r.). To ranking opracowywany corocznie przez niezależną organizację Transparency International. Wśród liderów są trzy kraje – Dania, Finlandia i Nowa Zelandia.

– Polska od 2020 r. awansowała o trzy pozycje w Indeksie Postrzegania Korupcji. Nadal jednak należy być czujnym i dążyć do tego, by prowadzenie biznesu nad Wisłą było jak najbardziej przejrzyste. Jako Grupa Enea nie tylko respektujemy przepisy prawa, wprowadziliśmy też wewnętrzne regulacje, które pozwalają na jeszcze większą transparentność oraz uświadamiamy pracowników całej Grupy. Wyrazem tych działań jest właśnie kampania #EneaJestFair – mówi Agnieszka Cichocka, kierownik Biura Compliance w Enei.

Enea przeciwdziała korupcji

Obowiązujący w Grupie Enea system compliance odnosi się m.in. do takich zagadnień jak korupcja czy konflikt interesów. Jego celem jest zapewnienie zgodności działań Grupy Enea z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi, jak również z normami etycznymi. W Grupie wdrożono szereg regulacji z zakresu przeciwdziałania korupcji. Do najważniejszych należą:

 • Polityka Compliance Grupy Enea
 • Kodeks Etyki Grupy Enea
 • Kodeks Kontrahentów Grupy Enea
 • Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea
 • Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie Enea

„Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea" ściśle określają reguły dotyczące wręczania i przyjmowania upominków. Co do zasady, pracownicy Grupy Enea nie wręczają i nie przyjmują upominków od współpracowników i partnerów biznesowych oraz społecznych, a także potencjalnych klientów czy dostawców. Dokument jasno rozróżnia sytuacje, w których przyjęcie lub wręczenie upominku jest dozwolone, np. w ramach zwykłych stosunków koleżeńskich pomiędzy pracownikami (przy okazji świąt, urodzin itp.) od zachowań niedozwolonych, np. przyjęcia upominku za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych.

Ważnym dokumentem w Grupie Enea jest także „Polityka zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów w Grupie Enea". Celem wprowadzonego systemu zgłaszania naruszeń jest zapewnienie tego, że sygnały dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym prawem czy regulacjami wewnętrznymi spółek Grupy Enea lub też działań nieetycznych zostaną przyjęte, poddane wnikliwej analizie i właściwie zarządzone, a osoba sygnalizująca je w dobrej wierze (tzw. sygnalista) będzie chroniona.

Więcej informacji o kampanii #EneaJestFair, w tym bazę wiedzy dotyczącą obszaru przeciwdziałania korupcji, można znaleźć na stronie internetowej kampanii:  www.enea.pl/jestem-fair , w materiałach promocyjnych ( infografika ) i pod hasztagiem  #EneaJestFair  na Twitterze.

Enea / Materiały prasowe

 • enea
Reklama

Komentarze

  Reklama