Reklama

Wiadomości

Enea Operator i Państwowa Straż Pożarna pogłębiają współpracę

Autor. Enea Operator / Materiały prasowe

Enea Operator zawarła porozumienie z lubuską Państwową Strażą Pożarną. To już trzeci dokument podpisany z wojewódzką jednostką zawierający zasady wzajemnej współpracy oraz wyminę doświadczeń w zakresie tworzenia kompleksowego systemu reagowania na sytuacje kryzysowe pomiędzy strażakami, a energetykami.

Reklama

Dokument jest deklaracją wzajemnego wsparcia w sytuacjach walki z pożarami, likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Porozumienie określa również formy wzajemnych działań w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Podpisany został w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Reklama

Współpraca obu tych instytucji w zakresie bezpieczeństwa jest niezwykle ważna. Szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ale także w ich codziennej pracy. Podpisane porozumienie o współpracy dotyczy także wymiany wzajemnych doświadczeń i innych projektów. A to oznacza wielkie korzyści dla mieszkańców województwa – powiedział Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Czytaj też

Założona w dokumencie współpraca realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest rozwijana w obu instytucjach z korzyścią dla społeczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ważnym aspektem współpracy jest skuteczna komunikacja pomiędzy partnerami w przypadku sytuacji wymagających pilnej interwencji służb. Niezakłócony i sprawny przepływ informacji operacyjnych w sytuacjach krytycznych jest niezbędny w kontekście błyskawicznej reakcji na sytuacje kryzysowe.

Reklama

Podczas usuwania skutków masowych awarii, które spowodowane są występowaniem anomalii pogodowych kluczowa jest dla nas współpraca ze Strażą Pożarną. Dlatego bardzo się cieszę, że województwo lubuskie jest kolejnym, po wielkopolskim i zachodniopomorskim, w którym podpisaliśmy porozumienie o współpracy. Współpracy, którą chcemy rozwijać i doskonalić – powiedział Marek Rusakiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. operacyjnych.

Czytaj też

W ramach podpisanego dokumentu energetycy i strażacy będą uczestniczyć m.in. w zajęciach doskonalących oraz wspólnej wymianie doświadczeń z zakresu prowadzenia efektywnych działań ratowniczych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem.

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost zdarzeń wynikający z anomalii pogodowych, w szczególności silne wiatry i ulewne opady deszczu. Porozumienie zawarte między stronami, to kolejny krok w kierunku usprawnienia działań podczas sytuacji kryzysowych związanych z brakiem możliwości dostawy energii elektrycznej. Jednostki ochrony przeciwpożarowej wesprą mieszkańców naszego województwa, tworząc na przykład punkty z możliwością naładowania telefonu oraz oferując gorące napoje, a tym samym dając komfort dla operatora do niezwłocznego usunięcia awarii – powiedział nadbryg. Patryk Maruszak, lubuski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Materiały prasowe Enei

Reklama

Komentarze

    Reklama