Reklama

Wiadomości

Enea informuje o zatwierdzeniu taryf dla gospodarstw domowych

Fot. Enea
Fot. Enea

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Będą one obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Zatwierdzone przez Prezesa URE taryfy wynikają z analizy rzeczywistych warunków rynkowych.

Reklama

Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym przez rząd, zmiany cen za energię elektryczną w Taryfie G będą dla większości odbiorców praktycznie nieodczuwalne. W tym roku, ze względu na Ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, decyzja Prezesa URE wpływa na wysokość rekompensat dla firm energetycznych, a nie na rachunki odbiorców, które pozostaną na poziomie określonym w ustawie.

Reklama

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki potwierdził, że cena maksymalna za energię elektryczną stosowana w rozliczeniach z odbiorcami po przekroczeniu maksymalnego zużycia energii elektrycznej określonego Ustawą o tzw. zamrożeniu cen, w Taryfie wynosi 0,693 zł/kWh. Po zatwierdzeniu przez Prezesa URE średnia cena w Taryfie G wynosi 1,0506 zł/kWh. Podwyżka cen w taryfie wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, przede wszystkim w zakresie dostaw w roku 2023.

Czytaj też

Jednym z obowiązków jakie nakłada na sprzedawców Prawo Energetyczne jest złożenie wniosku do Prezesa URE o  zatwierdzenie taryfy dla gospodarstw. Także Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, nakłada ten obowiązek na wszystkich sprzedawców energii.

Reklama

Na podstawie zatwierdzonych przez URE taryf na 2023 r. obliczone zostaną rekompensaty dla sprzedawców energii z tytułu sprzedaży energii w cenach wynikających z tzw. ustawy o zamrożeniu cen i ustawy o cenach maksymalnych.

Ochrona Polaków przed wysokimi cenami prądu

Decyzja Prezesa URE nie wpływa na koszty prądu dla gospodarstw domowych w przyszłym roku. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w przyszłym roku odbiorcy energii elektrycznej będą chronieni. Uruchomiona przez rząd Tarcza Solidarnościowa powoduje, że ceny energii w 2023 roku będą zamrożone na poziomie z 2022 roku. Ceny energii z 2022 r. będą obowiązywać, jeśli roczne zużycie prądu w gospodarstwie domowym nie przekroczy 2000 kWh. Dla gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami limit zużycia jest wyższy i wynosi 2600 kWh. Dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników wynosi on 3000 kWh. Jeśli te limity zostaną przekroczone to maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. wyniesie 693 zł/MWh.

Co wpływa na ceny prądu?

Obecnie najistotniejszą przyczyną wysokiego wzrostu cen energii są rosnące koszty zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Mniejsza ilość surowców energetycznych na rynku (w konsekwencji sankcji wynikających z napaści Rosji na Ukrainę) wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię spowodowały wzrost cen prądu niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Cenę hurtową na rynku energii elektrycznej ustala mechanizm rynkowy, nie państwo czy sprzedawcy energii. Spółki energetyczne nie decydują o cenach kształtowanych przez rynek, a jedynie dostosowują swoją działalność do warunków rynkowych.

Czytaj też

Tacza Solidarnościowa dla samorządów, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Pomioty, które nie są taryfowane – samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa także skorzystają z Tarczy Solidarnościowej. Tej grupie podmiotów zagwarantowano możliwość skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej gwarantowanej Ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa ta gwarantuje, że w rozliczeniach z uprawnionymi podmiotami stosowana będzie cena na energię elektryczną nie wyższa niż 785 zł za MWh.

Enea przygotowała także na swojej stronie internetowej zestawienie  najważniejszych pytań i odpowiedzi

Enea / Materiały prasowe .

  • enea
Reklama

Komentarze

    Reklama