Reklama

Wiadomości

Echa III Kongresu Kogeneracji

III Kongres Kogeneracji
Fot. PTEZ

W Kazimierzu Dolnym spotkali się przedstawiciele świata nauki i biznesu, eksperci, reprezentanci branży energetycznej i ciepłownictwa, samorządowcy, politycy. Dyskutowano na temat możliwości przyspieszenia procesu transformacji energetycznej, jak również sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w ciepłownictwie. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Pierwszego dnia Kongresu – 27 czerwca, odbyło XXX Krajowe Zgromadzenia Członków PTEZ. W trakcie wydarzenia przeprowadzono wybory Zarządu Towarzystwa. Prezesem PTEZ na kolejną kadencję został Wojciech Dąbrowski. Podczas Krajowego Zgromadzenia wybrano również Członków Zarządu PTEZ, w skład którego weszli: Sławomir Burmann (Veolia Energia Polska), Arkadiusz Kosiel (Fortum), Elżbieta Kowalewska (PGE Energia Ciepła), Paweł Jan Majewski (Enea), Jarosław Maślany (PGNiG Termika), Paweł Szczeszek (Tauron Polska Energia) oraz Adam Tywoniuk (PGE Polska Grupa Energetyczna).

Poprzedni rok obfitował w wiele istotnych wydarzeń zarówno dla PTEZ, jak i całego sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej. We wrześniu 2021 r. odbył się II Kongres Kogeneracji, na którym dyskutowano na temat transformacji energetycznej i perspektywach rozwoju kogeneracji w naszym kraju. Rok 2021 r. to również 30-lecie działalności PTEZ, które podsumowano podczas uroczystej gali, zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym.

Nasi klienci chcą czystego powietrza"

Tegoroczne wydarzenie otworzył prezes PTEZ oraz PGE, Wojciech Dąbrowski. Dzisiaj temat suwerenności energetycznej jest szczególnie ważny. Takie okazje jak Kongres Kogeneracji to szanse na przedstawienie naszych postulatów. Robimy to też za granicą, aby nasz głos był słyszalny. Apelujemy do naszych kolegów w Unii Europejskiej, aby nas wspierali. U nas system ciepłowniczy jest unikatowy w skali europejskiej. Transformacja musi uwzględniać naszą specyfikę. Patrzymy w przyszłości na OZE w ciepłownictwie, ale na dziś potrzebujemy stabilnego źródła jakim jest gaz. Liczymy, że paliwo to znajdzie się ostatecznie w taksonomii europejskiej. Nasi klienci chcą czystego powietrza, ale musimy pamiętać, że za transformacją energetyczną, za często jej nieprzemyślanymi krokami stoją spore pieniądze i duże wpływy. My jako firma usługowa mamy za zadanie dostarczać usługi klientowi w odpowiedniej dla niego cenie" – powiedział.

Następnie referat nt. dekarbonizacji ciepłownictwa w kontekście pakietu Fit for 55 wygłosił Arkadiusz Szymański, przewodniczący zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia.„Koszty na budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury wytwórczej, przesyłowej i dystrybucyjnej oraz odbiorczej, wyniosą od 277 do 410 mld złotych, przy czym znaczna część, ze względu na harmonogram wprowadzenia poszczególnych przepisów, musiałaby zostać poniesiona do 2026 roku – aż 145 do 250 mld złotych – mówił.

W sesji otwierającej Kongres głos zabrał również Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Rafał Gawin. Podkreślił, że„ciepłownictwo jest obszarem bardzo wrażliwym społecznie, któremu w Urzędzie poświęcamy dużo uwagi. Bo wyzwań jest wiele. Przede wszystkim klimatyczne, związane z szybkim tempem dekarbonizacji. A nowe, projektowane obecnie regulacje dodatkowo przyspieszają te zmiany. I choć wszystkie działy energetyki mierzą się z podobnymi wyzwaniami, to ciepłownictwo, ze względu na ten aspekt społeczny pełni tu kluczową rolę".

Cztery panele

W pierwszym panelu pt. „Kogeneracja w dobie wyzwań klimatyczno-energetycznych" wzięli udział: Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu, Monika Gawlik, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła w URE, Frédéric Faroche, szef Veolia Energia Polska S.A., Arkadiusz Kosiel z Fortum, Paweł Majewski, prezes Enei, Maciej Przybylski z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Paweł Przychodzeń wiceszef PGNIG Termika oraz Marcin Staniszewski, prezes Tauron Ciepło.

Uczestnicy rozmawiali o kosztach dostosowania sektora do wymagań dyrektyw, w kontekście procedowanego obecnie pakietu „Fit for 55". Debatowano na temat wpływu rosnących cen emisji CO2 na bieżącą kondycję przedsiębiorstw energetycznych i możliwości, zniwelowania negatywnych skutków wzrostu kosztów w tym obszarze.

W trakcie drugiego panelu pt. „Wsparcie publiczne w procesie transformacji energetyki", poruszono kwestie związane z możliwościami i sposobami pozyskania środków przeznaczonych na rozwój i transformację sektora energetycznego. Prelegenci przyjrzeli się bliżej Funduszowi Transformacji Energetyki i źródłom finansowania inwestycji. Uczestniczyli w niej: Anna Pekar z NFOŚiGW, Małgorzata Kołodziej-Nowakowska z PGE, Marcin Mauer, wiceprezes PGNIG Termika, Małgorzata Mika-Bryska z Veolia Energia Polska oraz Marta Naworska z Fortum.

Trzeci panel, „Klimatyczny wymiar polityki miejskiej", dotyczył wymogów prawnych obejmujących adaptację miast do zmian klimatu. Na ten temat dyskutowali: Radosław Tabak z  Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła, Jarosław Maślany, szef  PGNIG Termika, Jacek Szymczak oraz prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Prof. Wojciech Bujalski z Politechniki Warszawskiej, Jarosław Głowacki, wiceprezes PGNIG Termika, Jakub Misztal z Mitsubishi Power Europe, Igor Petryk z Wärtsilä, Mariusz Słoma z Valmet oraz Mateusz Wojnarowicz z Jenbacher debatowali nt. innowacji i ich wykorzystania w produkcji energii elektrycznej i ciepła podczas ostatniego panelu III Kongresu Kogeneracji pt. „Nowoczesne technologie dla kogeneracji". Nie zabrakło rozmowy o zastosowaniu tzw. paliw przyszłości w ciepłownictwie. Omówiono kwestię wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz ochrony środowiska naturalnego i osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej.

Stanowisko PTEZ

Na zakończenie III Kongresu Kogeneracji, Prezes PTEZ Wojciech Dąbrowski przedstawił Stanowisko Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych po III Kongresie Kogeneracji. Podkreślono w nim, że„konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę oraz kwestie transformacji systemów ciepłowniczych to najważniejsze czynniki, które wpłynęły na sektor elektrociepłowniczy w ostatnim roku (...)". PTEZ postuluje„konieczność podjęcia pilnych działań legislacyjnych i jednocześnie deklaruje przedstawienie konkretnych rozwiązań, które docelowo wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne Polski – zarówno w obszarze systemów ciepłowniczych, jak i krajowego systemu elektroenergetycznego (...)". Zwrócono uwagę, że„jednym z najważniejszych problemów przedsiębiorstw energetycznych, utrudniających transformację energetyczną, a nawet prowadzenie bieżącej działalności, jest brak środków finansowych na realizację inwestycji (...)". W Stanowisku podkreślono znaczenie debaty na temat unijnych regulacji dot. neutralności klimatycznej:„Ostatni rok upłynął również pod znakiem intensywnych analiz skutków zaproponowanych rozwiązań legislacyjnych w ramach pakietu Fit for 55 oraz dokonania oceny ich wpływu na funkcjonowanie sektora elektrociepłowni, a także wypracowywania odpowiednich rekomendacji (...)". PTEZ wskazało, że analiza pt.„Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce w świetle pakietu Fit for 55", zaprezentowana podczas otwarcia Kongresu,„potwierdziła, że niezbędne jest wprowadzenie zmian regulacyjnych w dokumentach pakietu Fit for 55, w szczególności w rewizji dyrektyw EED, RED i EPBD, które jednocześnie stanowią główne postulaty PTEZ w zakresie prac nad pakietem". PTEZ w Stanowisku na zakończenie III Kongresu Kogeneracji wyraziło przekonanie, że„transformacja sektora ciepłownictwa systemowego z wykorzystaniem niskoemisyjnych jednostek kogeneracji jest niezbędna, aby osiągnąć założone cele polityki energetyczno-klimatycznej bez uszczerbku dla najważniejszych jej uczestników – konsumentów energii elektrycznej i ciepła (...)".

W tegorocznym III Kongresie Kogeneracji wzięło udział prawie 200 gości. Wśród nich byli przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, menadżerowie przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowcy. Wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza konferencji i debat na temat kierunków rozwoju energetyki i ciepłownictwa w naszym kraju, promując produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, jednocześnie tworząc przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk, zainteresowanych kwestiami transformacji polskiej gospodarki.

Komentarze