Reklama

Wiadomości

Branżowe Centra Umiejętności - nowa propozycja w polskim systemie szkolnictwa

Autor. Jeswin Thomas/Unsplash

Utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia zawodowego, to pierwszy krok w trwającym od 2019 r. procesie reformy szkolnictwa.

Reklama

materiał sponsorowany

Reklama

Utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, ośrodków uzupełniających ofertę kształcenia zawodowego, to pierwszy krok w trwającym od 2019 r. procesie reformy szkolnictwa. Istotną funkcją BCU będzie również upowszechnianie innowacji i nowych technologii w danej branży, tak by zapewnić szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań kluczowych dla dalszego rozwoju ery Przemysłu 4.0. A już na przełomie sierpnia i września zostaną podpisane umowy na realizację działań Wojewódzkich Zespołów Koordynacji, które w regionach będą wspierać politykę edukacyjną, koordynować doradztwo zawodowe dla uczniów, studentów i osób dorosłych oraz promować kształcenie zawodowe i idee uczenia się przez całe życie.

BCU to zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, łączące szkoły, uczelnie, i poszczególne branże, kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Centra są nową propozycją w polskim systemie szkolnictwa, wykraczające poza dotychczasowe tradycyjne modele edukacj. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego.

Reklama
  • Branżowe Centra Umiejętności będą impulsem do dynamicznego rozwoju wielu branż – od florystyki po mechatronikę. Dzięki centrom i bezpośredniej komunikacji pomiędzy organizacjami branżowymi, biznesem a instytucjami edukacyjnymi możliwe będzie reagowanie w procesie kształcenia na potrzeby rynku \- mówi Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki.

Jak podkreśla minister Machałek, szkolnictwo branżowe w Polsce dynamicznie się rozwija. Już blisko 60 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych realizuje kształcenie zawodowe. To wyraźny znak, że młodzież jest coraz bardziej zainteresowana wyborem tej ścieżki kariery.

Kolejnym etapem reformy będzie podpisane umowy z Wnioskodawcami na realizację działań związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkich Zespołów Koordynacji.

  • WZK połączą podmioty związane z kształceniem branżowym, a także instytucje rynku pracy, wojewódzkie urzędy pracy oraz podmioty gospodarcze tak, aby wspólnie wypracowywać strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia i doskonalenia umiejętności technicznych, a także doradztwa zawodowego zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych – tłumaczy wiceminister edukacji i nauki. 

Przykładowe działania będą obejmowały w szczególności przygotowanie analiz, badań, raportów przez Wojewódzkie Zespoły Koordynacji w zakresie: percepcji kształcenia zawodowego, systemu kształcenia zawodowego w poszczególnych województwach, doradztwa metodycznego w szkołach, usług świadczonych przez podmioty zaangażowane w rozwój edukacji i kształcenia zawodowego.

Autor. materiał partnera
Reklama

Komentarze

    Reklama