Reklama

Wiadomości

Bon energetyczny w Senacie

Autor. Envato elements / @Mehaniq41

Senat w środę przed południem rozpoczął posiedzenie; zajmie się m.in. ustawą o bonie energetycznym, nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także ustawą o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka.

Reklama

Posiedzenie Senatu ma być dwudniowe. Senatorowie zajmą się ustawą o bonie energetycznym i ograniczeniu cen energii, która zakłada m.in. wprowadzenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w postaci bonu przeznaczonego dla gospodarstw domowych o niższych dochodach.

Reklama

Zostanie on wypłacony w drugiej połowie 2024 r. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym: gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym - 400 zł, gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 zł do 1200 zł.

Nowe przepisy przewidują dwa progi dochodowe: do 2.500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1.700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Reklama

Ustawa zakłada też wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 r., na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Senat rozpatrzy też ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”, która przewiduje wprowadzenie 3 świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zakłada ona m.in. przedłużenie do 30 września 2025 r. legalności pobytu Ukraińcom, którym nadano numer PESEL UKR, a także powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym dla ukraińskich dzieci. Regulacja przedłuża też dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS i możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania. W nowelizacji wskazano także maksymalny 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Rozwiązanie dotyczyć będzie uczniów, którzy udział w zajęciach rozpoczęli w latach 2022/2023 i 2023/2024

W planie posiedzenia jest również nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Implementuje ona unijne przepisy dotyczące obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, a także kontroli środków pieniężnych wwożonych lub wywożonych z UE.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wprowadza narzędzia prawne usprawniające wdrażanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także ustawą o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Ponadto Senat rozpatrzy nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadza dla przedsiębiorców urlop od składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przez jeden miesiąc w ciągu roku. W porządku obrad znalazła się również nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) - z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r.

Senat ma także przyjąć uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama