Reklama

Wiadomości

Bon energetyczny: rząd publikuje nowy wzór oświadczenia dla uprawnionych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Będzie nowy wzór oświadczenia tzw. odbiorcy uprawnionego, czyli tych którzy mogą skorzystać z bonu energetycznego. W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra klimatu.

Jak napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia minister właściwy do spraw energii określa - w drodze rozporządzenia - wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego, „mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego oświadczenia oraz potrzebę ujednolicenia jego formy”.

Dodano, że w związku z nowelizacją ustawy z 27 października 2022 r. i wprowadzeniu zmian w zakresie katalogu odbiorców składających oświadczenie odbiorcy uprawnionego, proponuje się wydanie nowego rozporządzenia ze zaktualizowanym wzorem oświadczenia.

Jak podano, ustawa z 27 października 2022 r. wprowadziła mechanizmy chroniące wybrane grupy odbiorców energii elektrycznej przed wzrostem cen. „Aby skorzystać z obniżonych cen, część odbiorców musi złożyć do swojego sprzedawcy energii elektrycznej oświadczenie, którego wzór znajduje się w załączniku do rozporządzenia (delegacja ustawowa zawarta w art. 5 ust. 8 ustawy)” - czytamy.

Reklama

Jak przypomniał resort klimatu, w ustawie z maja br. o bonie energetycznym i zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, przewidziana została nowelizacja ustawy, w tym zmiany w zakresie katalogu odbiorców składających oświadczenie odbiorcy uprawnionego. „W związku z tym należy dostosować obowiązujące regulacje przez wydanie nowego rozporządzenia określającego uaktualniony wzór oświadczenia odbiorcy uprawnionego” - wyjaśniono.

Od 1 sierpnia do 30 września będzie można składać wnioski o bon energetyczny - jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. I tak, gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, dwu- i trzyosobowym - 400 zł, gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, a sześcioosobowe i większe - 600 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie też zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę bonu energetycznego trzeba będzie złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Zgodnie z deklaracjami ministerstwa klimatu, wypłaty świadczeń z tytułu bonu powinny nastąpić pod koniec 2024 r.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama