Reklama

Wiadomości

Biden i von der Leyen: podzielamy cel zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego

Autor. Departament Stanu USA/Flickr (domena publiczna)

Podzielamy cel zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego i stopniowej integracji Ukrainy z rynkami gazu i energii elektrycznej UE - poinformowali we wspólnym oświadczeniu szefowa KE Ursula von der Leyen i prezydent USA Joe Biden.

Reklama

Von der Leyen i Biden wydali w piątek wspólne oświadczenie w sprawie współpracy amerykańsko-unijnej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Reklama

„Wspólnie jesteśmy zaangażowani w bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój Europy oraz w przyspieszenie globalnego przejścia na czystą energię. Podzielamy również cel zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i stopniowej integracji Ukrainy z rynkami gazu i energii elektrycznej UE" - wskazali w oświadczeniu.

Znaczna część oświadczenia poświęcona została dostawom gazu skroplonego. "Stany Zjednoczone i UE wspólnie pracują nad ciągłymi, wystarczającymi i terminowymi dostawami gazu ziemnego do UE z różnych źródeł na całym świecie, aby uniknąć problemów w dostawach, w tym tych, które mogą wynikać z dalszej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stany Zjednoczone są już największym dostawcą skroplonego gazu ziemnego (LNG) do UE. Współpracujemy z rządami i operatorami rynkowymi w zakresie dostaw dodatkowych ilości gazu ziemnego do Europy z różnych źródeł na całym świecie. LNG w perspektywie krótkoterminowej może zwiększyć bezpieczeństwo dostaw" - dodali.

Reklama

Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie działać na rzecz zwiększenia wykorzystania terminali LNG w UE. "Zamierzamy współpracować w ścisłej koordynacji z państwami członkowskimi UE nad dostawami LNG dla bezpieczeństwa i planowania awaryjnego. Wymienimy również poglądy na temat roli magazynowania w bezpieczeństwie dostaw. Mówiąc szerzej, wzywamy wszystkie kraje będące głównymi producentami energii, aby przyłączyły się do nas w zapewnieniu stabilności i zaopatrzenia światowych rynków energii. Te prace już się rozpoczęły i będziemy je kontynuować na posiedzeniu Rady Energetycznej USA-UE 7 lutego" - podsumowali.

Prezydent i szefowa KE podkreślili, że UE i Stany Zjednoczone ściśle współpracują w zakresie polityki energetycznej, dekarbonizacji i bezpieczeństwa dostaw. "Zobowiązania UE i Stanów Zjednoczonych do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego poprzez czystą energię, w szczególności odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i technologie, stanowią drogę do bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Obecne wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego podkreślają nasze zaangażowanie w przyspieszenie i staranne zarządzanie przejściem z paliw kopalnych na czystą energię" - wskazali.

Czytaj też

Jak czytamy w oświadczeniu, w ciągu ostatniej dekady UE inwestowała w dywersyfikację dostaw poprzez infrastrukturę i wzmocnienie swoich wewnętrznych sieci energetycznych, zwiększając odporność i elastyczność unijnych rynków energii. Komisja Europejska zintensyfikuje współpracę z państwami członkowskimi na rzecz bezpieczeństwa dostaw na przejrzystych i konkurencyjnych rynkach gazu w sposób zgodny z długoterminowymi celami klimatycznymi i osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

Politycy podkreślili też zaangażowanie w ścisłą współpracę w celu przezwyciężenia dzisiejszych wyzwań związanych z bezpieczeństwem dostaw i wysokimi cenami na rynkach energii.

"Zobowiązujemy się do zintensyfikowania naszej strategicznej współpracy energetycznej na rzecz bezpieczeństwa dostaw i będziemy wspólnie pracować nad udostępnieniem niezawodnych i przystępnych cenowo dostaw energii obywatelom i przedsiębiorstwom w UE i jej sąsiedztwie" - czytamy.

Źródło:PAP

Komentarze