• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

We wrześniu rusza VI Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Fot. IPE
Fot. IPE

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie zaprasza na VI Konferencję „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej - online) i transmitowane będzie na żywo w Internecie. 

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą szeroko pojętego sektora energii. Głównym tematem tego interdyscyplinarnego wydarzenia będzie transformacja energetyczna. Ponadto, podczas paneli plenarnych i tematycznych poruszone zostaną takie zagadnienia, jak: energetyka jądrowa, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, zastosowania wodoru, systemy autonomiczne, nowy rynek gazu ziemnego, morska energetyka wiatrowa, ekonomiczna efektywności w sektorze energii i zrównoważonego rozwoju, zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym, cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny Konferencji oraz istotne znaczenie problematyki dotyczącej sektora energii, przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do: administracji publicznej, spółek sektora energii, ekspertów, pracowników naukowych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy gospodarczych, doktorantów, studentów.

Podczas tegorocznej edycji, po raz czwarty przyznana zostanie nagroda im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne. Jak co roku, w ramach Konferencji zorganizowana zostanie także sesja posterów naukowych, której integralną częścią będzie Konkurs na Najlepszy Poster Naukowy. W trakcie Konferencji odbędzie się również ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.

Priorytetem Konferencji jest bezpieczeństwo epidemiologiczne. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, planowane jest zastosowanie wszelkich możliwych środków ostrożności w celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa uczestników.

reklama
reklama

Udział w VI edycji Konferencji potwierdzili m.in.: Piotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Ireneusz Zyska (Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii), Zbigniew Gryglas (Podsekretarz stanu, Pełnomocnik MAP ds. Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej).

W poprzednich edycjach Konferencji udział wzięło łącznie ponad tysiąc uczestników (reprezentujących kilkadziesiąt firm, 50 ośrodków naukowych i eksperckich), około 4 tysięcy studentów oraz blisko 140 tysięcy internautów.

Zachęcamy do zgłaszania (poprzez formularz zgłoszeniowy) wystąpień, artykułów i posterów naukowych wpisujących się w szeroko rozumiane zagadnienia sektora energii i klimatu. Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji zostaną opublikowane w punktowanych

czasopismach naukowych (po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych). Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2021 r. - czynny udział stacjonarny lub online oraz do 10 września 2021 r. - bierny udział stacjonarny.

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to niezależny think tank specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej oraz szeroko pojętego rynku energii. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o sektorze energii, wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Materiały prasowe IPE

Komentarze