Reklama

Elektroenergetyka

Veolia odpowiada na zarzuty Jana Śpiewaka ws. prywatyzacji SPEC

Fot.: Veolia
Fot.: Veolia

W poniedziałek 3 września na łamach naszego portalu ukazał się wywiad z Janem Śpiewakiem, kandydatem koalicji Wygra Warszawa na prezydenta Warszawy. Jednym z tematów rozmowy była polityka firmy Veolia, francuskiego przedsiębiorstwa, które w 2011 roku w wyniku prywatyzacji zakupiło Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC). W odpowiedzi na wyrażone w wywiadzie zarzuty, poniżej publikujemy w całości stanowisko firmy Veolia Energia Warszawa.

W nawiązaniu do wywiadu z Janem Śpiewakiem, który ukazał się 3 września 2018 r. na portalu Energetyka24.com Veolia Energia Warszawa informuje, że: 

- Nieprawdą jest, że Veolia „niechętnie rozszerza sieć ciepłowniczą”. Firma ma obowiązek podłączenia do sieci wszystkich budynków, które spełniają wymagania: techniczne, formalne i ekonomiczne. Przy czym o spełnieniu wymagań ekonomicznych nie decyduje firma, ale wskaźnik minimalnej rentowność projektu, który jest wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozostałe warunki (techniczne i formalne) są z kolei regulowane przez odpowiednie przepisy m.in. przez ustawę Prawo Energetyczne i ustawę Prawo Budowlane. To oznacza, że decyzja o podłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej nie ma charakteru uznaniowego.

- Nieprawdą jest, że „ceny ciepła wzrosły o ponad 100%”. Od czasu prywatyzacji SPEC-u cena ciepła w Warszawie wzrosła o ok. 38%, z czego 29% to wpływ wzrostu taryf producenta, a tylko 9% stanowił wzrost po stronie przesyłu, czyli Veolii. Na cenę ciepła składa się bowiem koszt jego produkcji (67%) i koszt dystrybucji (33%). Veolia jest w Warszawie jedynie dostawcą ciepła i ma wpływ tylko na 1/3 kosztu, który ponosi użytkownik końcowy. Co więcej, każda decyzja o podniesieniu lub obniżeniu taryfy należy do Prezesa URE. Żadna firma działająca na rynku energetycznym - prywatna czy państwowa - nie może zrobić tego samowolnie.

- Nieprawdą jest też, że „spółka chce przerzucać odpowiedzialność za sieci ciepłownicze na miasto”. Veolia pokrywa 100% kosztów związanych z doprowadzeniem sieci do nowych budynków. W przypadku budynków modernizowanych (istniejących) po stronie firmy jest pokrycie ok. 75%. kosztów związanych z wykonaniem przyłącza sieci ciepłowniczej oraz całość kosztów związanych z dostosowaniem istniejących sieci np. modernizacji, przebudowy na większą średnicę.

Komentarze