Reklama

Elektroenergetyka

UOKiK zobowiązał Fortum Marketing and Sales Polska do wypłaty rekompensat

Fot. Wikimedia
Fot. Wikimedia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Fortum Marketing and Sales Polska do wypłacenia klientom, którzy złożyli skargi, po 49 zł rekompensaty - poinformował UOKiK. W ocenie Urzędu spółka mogła m.in. wprowadzać konsumentów w błąd co do wysokości rachunków za prąd i gaz.

Jak dodał UOKiK w środowej informacji, wkrótce wejdzie w życie zakaz zawierania umów sprzedaży prądu czy gazu w domach konsumentów.

"Wiele osób skarżyło się, że przedstawiciele Fortum Marketing and Sales Polska podszywali się pod dotychczasowego dostawcę prądu i gazu, niezgodnie z prawdą obiecywali niższe rachunki, zatajali istotne szczegóły promocji i nie zostawiali podpisanych dokumentów, przez co utrudniali odstąpienie od zawartej umowy. W efekcie takich praktyk konsumenci zawierali umowy niekorzystne dla nich finansowo" – wyjaśnił, cytowany w informacji, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Spółka Fortum Marketing and Sales Polska (dawniej Duon Marketing and Trading) z Gdańska to, jak podał UOKiK, sprzedawca energii elektrycznej i gazu. "Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierały skargi konsumentów na prowadzoną przez jej przedstawicieli sprzedaż w ich domach, czyli poza lokalem przedsiębiorstwa" - dodano. W lutym 2020 r. prezes UOKiK wszczął postępowanie i postawił Fortum Marketing and Sales Polska (FMSP) zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów - przypomniano.

Według UOKiK Fortum Marketing and Sales Polska nieuczciwe praktyki spółki polegały m.in. na podszywaniu się pod dotychczasowego sprzedawcę prądu lub gazu podczas odwiedzin u konsumentów i wprowadzała ich w błąd "co do celu podpisania przedkładanych dokumentów, np. że jest to przedłużenie umowy lub aneks wynikający z reorganizacji firmy". Tymczasem w rzeczywistości była to umowa z nowym sprzedawcą - Fortum Marketing and Sales Polska, co oznaczało zerwanie kontraktu z dotychczasowym sprzedawcą.

Wskazano też na zatajanie przez firmę szczegółów promocji. "Przedstawiciele FMSP nie informowali konsumentów, że skorzystanie z obiecywanych rabatów, np. upustu o 20 proc. z gwarancją niezmienności ceny przez 4 lata, wymaga podjęcia przez nich dodatkowych działań w ściśle określonym czasie i obowiązuje tylko do określonych limitów zużycia" - napisano. Jeśli nie złożyli stosownego wniosku w terminie 30 dni od opublikowania zatwierdzonej przez prezesa URE taryfy np. dla spółki PGNiG, to "zamiast promocyjnych warunków musieli płacić rachunki według normalnego cennika". 

Reklama
Reklama

UOKiK uznał też, że spółka wprowadza klientów w błąd, co do wysokości przyszłych rachunków. "Konsumenci byli kuszeni obietnicą niższych opłat za prąd lub gaz. Tymczasem rachunki okazywały się wyższe niż u dotychczasowego sprzedawcy, a przedstawiciele FMSP zatajali informacje o dodatkowych opłatach, w tym np. o opłacie handlowej" - wskazano.

Wymieniono też: niewydawanie konsumentom egzemplarzy podpisanych dokumentów, co mogło im utrudniać dokładne zapoznanie się z warunkami umowy; odstąpienie od niej czy dochodzenie roszczeń; nieinformowanie o możliwości odstąpienia od umowy czy nieuznawanie odstąpień od umowy. "Zdarzały się przypadki, że mimo złożenia przez konsumenta stosownego oświadczenia w terminie FMSP kontynuowała proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu, wysyłała klientowi rachunki i wezwania do zapłaty" - podkreślono.

Według informacji Urzędu spółka Fortum Marketing and Sales Polska zaprzestała zawierania umów w domach konsumentów ponad rok temu. Zaproponowała też rekompensaty, które "usuną negatywne skutki nieuczciwych praktyk". Prezes UOKiK wydał decyzję, w której przyjął zobowiązania przedsiębiorcy. "Decyzja zobowiązująca wobec Fortum Marketing and Sales Polska umożliwi sprawne usunięcie skutków nieuczciwych praktyk, z korzyścią dla konsumentów"– ocenił Chróstny.

UOKiK wyjaśnił, że każdy poszkodowany konsument, który złożył skargę na FMSP nie później niż rok po zawarciu umowy poza lokalem (między 1 listopada 2016 r. a 14 czerwca 2021 r.), dostanie 49 zł rekompensaty. "Niezależnie od tego spółka umorzy lub zwróci takim osobom wszelkie opłaty związane z rozwiązaniem przez nich umowy przed terminem. Tym, którzy tego nie zrobili, FMSP umożliwi wypowiedzenie kontraktu bez ponoszenia kosztów"- napisano. Z kolei klientom, którzy skarżyli się na wprowadzenie w błąd co do warunków promocji, spółka m.in. skoryguje rozliczenia ich należności z tytułu zużytego prądu lub gazu z uwzględnieniem obiecywanego rabatu za cały okres promocyjny przewidziany w umowie i wypłaci im nadpłatę. "Na wykonanie zobowiązania FMSP ma 6 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji" - wskazano.

Jak przypomniano, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy prawo energetyczne, w której wprowadzono zakaz zawierania umów dot. energii, gazu i ciepła poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. w domach konsumentów. Zakaz wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw. 

Źródło:PAP

Komentarze