Reklama

Elektroenergetyka

Trwa posiedzenie rządu, w agendzie m.in. rekomendacje do EU ETS

Fot. P. Tracz / KPRM / Flickr
Fot. P. Tracz / KPRM / Flickr

We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się m.in. rekomendacjami do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami po 2020 r. Ministrowie omówią też projekt noweli mający na celu usprawnienie wydatkowania środków w ramach systemów wsparcia przygotowanych przez resort rolnictwa.

Rada Ministrów, na wniosek resortu środowiska, ma się zająć rekomendacjami do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETS) po 2020 roku. Od 2021 r. zaczną obowiązywać zmiany w systemie EU ETS. Pula aukcyjna i liczba bezpłatnych uprawnień do emisji zostaną na podobnym poziomie procentowym, jak obecnie, ale zaczną działać nowe mechanizmy wsparcia, jak Fundusz Modernizacyjny. 

Państwa członkowskie z PKB w przeliczeniu na mieszkańca poniżej 60 proc. średniej UE - czyli także Polska, mogą zdecydować się na dalsze przydzielanie bezpłatnych uprawnień sektorowi energetycznemu do 2030 r. Mogą je także sprzedawać na aukcjach. 

Na Fundusz Modernizacyjny trafi co najmniej 2 proc. całkowitej liczby uprawnień do emisji. Z Funduszu będą mogły korzystać projekty z obszarów takich, jak OZE, poprawa efektywności energetycznej - z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z węgla, magazynowanie energii, modernizacja sieci i budowa interkonektorów, ale także wspieranie transformacji regionów pogórniczych. (PAP) 

Reklama

Komentarze

    Reklama