• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

TGE wydłużyła do czterech lat okres zawierania transakcji na OTF energii elektrycznej

Fot. TGE
Fot. TGE

Towarowa Giełda Energii dokonała optymalizacji liczby instrumentów na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej prowadzonym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). Na giełdzie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu uczestnicy rynku otrzymują gwarancję stabilnej ceny w okresach przyszłych.

Towarowa Giełda Energii, wraz z końcem października br., dokonała zmiany liczby serii instrumentów oferowanych na prowadzonym Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej. Zmiana polegała na zmniejszeniu liczby instrumentów tygodniowych oraz miesięcznych a także zwiększeniu liczby serii instrumentów rocznych do czterech, co w praktyce oznacza, że obecnie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. do końca 2024 roku.

Optymalizacja liczby instrumentów jest odpowiedzią TGE na oczekiwania uczestników rynku, a podjęte działanie zostało poprzedzone konsultacją z Radą Rynku powołaną w styczniu 2019 roku jako ciało doradcze dla Zarządu Giełdy.

W wyniku wprowadzonej zmiany przedmiotem obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej, funkcjonującym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF), pozostają instrumenty najbardziej płynne, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia dynamicznie zachodzących zmian w sektorze energetycznym.

Warunki obrotu dla instrumentów notowanych na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej i Kalendarz Notowania Instrumentów na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej na rok 2020 w nowym brzmieniu dostępne są na stronie internetowej TGE. (TGE)

Komentarze