Reklama

Elektroenergetyka

TGE wydłużyła do czterech lat okres zawierania transakcji na OTF energii elektrycznej

Fot. TGE
Fot. TGE

Towarowa Giełda Energii dokonała optymalizacji liczby instrumentów na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej prowadzonym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF). Na giełdzie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu uczestnicy rynku otrzymują gwarancję stabilnej ceny w okresach przyszłych.

Towarowa Giełda Energii, wraz z końcem października br., dokonała zmiany liczby serii instrumentów oferowanych na prowadzonym Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej. Zmiana polegała na zmniejszeniu liczby instrumentów tygodniowych oraz miesięcznych a także zwiększeniu liczby serii instrumentów rocznych do czterech, co w praktyce oznacza, że obecnie można zawierać transakcje w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. do końca 2024 roku.

Optymalizacja liczby instrumentów jest odpowiedzią TGE na oczekiwania uczestników rynku, a podjęte działanie zostało poprzedzone konsultacją z Radą Rynku powołaną w styczniu 2019 roku jako ciało doradcze dla Zarządu Giełdy.

W wyniku wprowadzonej zmiany przedmiotem obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej, funkcjonującym w ramach Zorganizowanej Platformy Obrotu (OTF), pozostają instrumenty najbardziej płynne, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia dynamicznie zachodzących zmian w sektorze energetycznym.

Warunki obrotu dla instrumentów notowanych na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej i Kalendarz Notowania Instrumentów na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej na rok 2020 w nowym brzmieniu dostępne są na stronie internetowej TGE. (TGE)

Komentarze