Reklama

Elektroenergetyka

TGE wprowadza widełki ograniczające wahania na rynkach prądu i gazu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Towarowa Giełda Energii poinformowała o wprowadzeniu od wtorku widełek na rynkach energii elektrycznej i gazu. Mechanizm widełek obejmuje ceny w zleceniach na rynku terminowym oraz wahania dzienne kursów transakcyjnych.

Według TGE, wprowadzony mechanizm widełek statycznych i dynamicznych ma za zadanie ustabilizowanie wahań cen oraz ograniczenie ryzyka rynkowego uczestników. Giełda podkreśliła, że mechanizmy zostały wprowadzone w drodze konsultacji zarówno z uczestnikami rynku, jak i organami nadzorującymi działalność giełdową.

Widełki statyczne to zakres cen, w przedziale którego uczestnicy rynku mogą składać zlecenia w czasie sesji. Dotyczą wszystkich zleceń składanych na Rynku Towarowym Terminowym (RTT) energii elektrycznej i gazu w danym dniu sesyjnym. Maksymalne odchylenie od kursu w zleceniach nie może przekraczać 20 proc. w górę i w dół. Dotyczy to zarówno rynku energii elektrycznej, jak i rynku gazu. Według TGE, "widełki statyczne zabezpieczają przed pojawieniem się nierynkowych sygnałów cenowych oraz ewentualnych strat finansowych z nich wynikających".

Widełki dynamiczne ograniczają dzienne wahania kursów transakcyjnych względem kursu odniesienia. W przypadku energii elektrycznej maksymalne wahania wynoszą 6 proc. dla kontraktów tygodniowych, 4 proc. dla miesięcznych i kwartalnych oraz 2,5 proc. dla rocznych. Dla gazu widełki wynoszą od 6 proc. dla kontraktów tygodniowych, 4 proc. dla miesięcznych i kwartalnych, 3 proc. dla półrocznych oraz 2,5 proc. dla rocznych.

Towarowa Giełda Energii podkreśliła, że ograniczenia wahań bezpośrednio przekładają się na wartość kursów rozliczeniowych, które brane są pod uwagę przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy określaniu wysokości depozytów zabezpieczających.

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, wprowadzone przez TGE rozwiązanie jest odpowiedzią na postulaty uczestników obrotu energią elektryczną oraz końcowych odbiorców zaniepokojonych dynamicznymi zmianami cen na terminowym rynku energii elektrycznej, które przekładają się na ostateczne ceny energii dla odbiorców końcowych.

"Wspólne działania UKNF oraz TGE nakierowane były na jak najszybsze wdrożenie tego mechanizmu przy jednoczesnym poszanowaniu interesu uczestników obrotu. Wpisują się one w szerokie inicjatywy prowadzące do zapewnienia jak najbardziej płynnego i przewidywalnego rynku energii elektrycznej oraz gazu organizowanego przez Towarową Giełdę Energii" - podała KNF.

TGE poinformowała również, że planuje również wprowadzić model "Fast Market" mający na celu ograniczenie ryzyka rynkowego uczestników, pełniących funkcję animatora. Pozwala on podnieść wymagane spready składanych przez animatorów zleceń oraz istotnie zmniejszyć ryzyko rynkowe wynikające ze zmienności cen. Model "Fast Market" jest aktywowany w przypadku wysokiej zmienności kursów transakcyjnych w trakcie sesji giełdowej. Animator otrzymuje wówczas możliwość inicjowania zlecenia z wykorzystaniem rozszerzonego "spreadu" - podkreśliła TGE.(PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama