Reklama

Elektroenergetyka

Tchórzewski: Energa i Enea mogą mieć ponad połowę wkładu na budowę Ostrołęki

Enea i Energa mogą na dziś mieć większy wkład niż 50 proc. w budowę elektrowni w Ostrołęce - powiedział w środę na konferencji „Nafta i Gaz” minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Szef resortu energii podczas panelu poświęconego m.in. polityce energetycznej Polski przed COP 24 powiedział, że dzięki temu, iż państwo zrezygnowało z dywidend, spółki z udziałem Skarbu Państwa mają dużo większe możliwości inwestycyjne i rozwojowe.

Na początku września poinformowano, że Energa i Enea podpisały porozumienie z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych Energia w sprawie jego potencjalnego zaangażowania kapitałowego w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w wysokości do 1 mld zł. FIZAN Energia to fundusz zarządzany przez TFI Energia, którego jedynym akcjonariuszem jest PGE.

"W treści Porozumienia określono wstępną strukturę finansowania Projektu, gdzie łącznie 2 mld zł obejmuje kapitał wnoszony do spółki przez Energa SA i Enea SA (po 1 mld zł), uwzględniając w tej kwocie środki wnoszone przez Energa SA i Enea SA przed dniem zawarcia ewentualnej umowy inwestycyjnej z funduszem, oraz maksymalnie 1 mld zł kapitał wnoszony do spółki przez fundusz, a pozostała kwota przypadać będzie na pozostałe formy finansowania" - napisano w komunikacie.

Energa podała, że zaangażowanie się funduszu w projekt jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków o charakterze prawnym, korporacyjnym i finansowym, w tym od sytuacji rynkowej.

Porozumienie obowiązuje do 30 listopada 2018 roku.

"Porozumienie stanowi wyłącznie zobowiązanie do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze dotyczących zawarcia przez Fundusz z Energa SA, Enea SA oraz spółką umowy inwestycyjnej, bądź przystąpienia funduszu do obecnie obowiązującej umowy inwestycyjnej (...)" - napisano w komunikacie.

Na początku września walne zgromadzenie Energi wyraziło kierunkową zgodę na przystąpienie wraz z Eneą do realizacji projektu Ostrołęka C, polegającego na przygotowaniu, budowie i eksploatacji bloku energetycznego o mocy brutto około 1000 MWe.

12 lipca Elektrownia Ostrołęka, której udziałowcami są Energa i Enea, podpisała umowę z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems, czyli generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym o mocy ok. 1000 MW.(PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama