Reklama

Elektroenergetyka

Tauron: zysk netto za 2017 rok wyższy czterokrotnie od wyniku za rok poprzedni

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Tauron podsumował dziś swoje wyniki za 2017 rok. Jak stwierdził prezes spółki, Filip Grzegorczyk, spółka osiągnęła zysk netto na poziomie czterokrotnie wyższym niż w 2016 roku.

„Wyniki są lepsze w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniki, które osiągnęliśmy są dobre i zgodne z oczekiwaniami rynku. Poprawiliśmy EBITDA, wyniósł on ponad 3,5 mld złotych. Warto podkreślić, że o 1,5 pp. wzrosła marża EBITDA. Zysk netto był prawie czterokrotnie wyższy niż w roku ubiegłym. Nakłady inwestycyjne wyniosły 3,5 mld zł, z czego 1,3 mld zostało przeznaczone na Elektrownię Jaworzno” – powiedział Grzegorczyk.

Jak stwierdził prezes Tauronu, jego spółka sukcesywnie dywersyfikujemy strukturę zadłużenia.

„Utrzymaliśmy wydobycie węgla na poziomie z 2016 roku, ale sprzedaż tego surowca wzrosła o 12% ze względu na wyprzedaż zapasów. W 2017 roku wytwarzanie wyprodukowało o 10% energii elektrycznej niż w roku poprzednim. Jest to wynik strategii sprzedażowej. Warto zwrócić uwagę na kontynuację pozytywnych trendów w segmencie dystrybucji i sprzedaży” – powiedział Grzegorczyk.

Prezes firmy wskazał też kluczowe działania z ubiegłego roku. „W I kwartale podjęliśmy skuteczne działania, dzięki którym uzdrowiliśmy sytuację budowy bloku w Stalowej Woli. Po spłacie zobowiązań weszły aneksy do budowy gazowej, elektrycznej i porozumienie ws. projektu. W ubiegłym tygodniu EC Stalowa Wola pozyskała z BGK nowe finansowanie, które umożliwi dokończenie tego projektu. Podpisaliśmy porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. Elektrowni Jaworzno” – powiedział.

Zdaniem Grzegorczyka największym przedsięwzięciem Grupy jest blok Jaworzno III. „Na koniec 2017 roku projekt był zaawansowany w 54%, planowany termin zakończenia na rok 2019 jest utrzymany. Drugi projekt ważny projekt to budowa bloku gazowo-parowego w EC Stalowa Wola. Zakończenie inwestycji jest planowane na rok 2019, a jej stopień zaawansowania to ponad 80%” – powiedział prezes.

Grzegorczyk wspomniał też o emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro z 10-letnim terminem wykupu. „Papiery są notowane na London Stock Exchange. Zawarliśmy umowę z BGK, na mocy której możemy emitować obligacje hybrydowe. Do tej pory nie przeprowadziliśmy emisji, traktujemy to jako opcjonalne źródło finansowania” – powiedział.

„Nasze działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego są odzwierciedlone w ratingu BBB z perspektywą stabilną od agencji Fitch” – podkreślił Grzegorczyk.

Prezes Grzegorczyk mówił też o działaniach Tauronu w związku ze sporem pomiędzy jego spółką zależną, a podmiotami powiązanymi z amerykańską InvEnergy. „Wszystkie istotne informacje podajemy na bieżąco. Nie we wszystkich sprawach jesteśmy w stanie, ze względu na wyłączenie jawności. Niewątpliwie jest tak, że powoli te rozstrzygnięcia idą w takim kierunku, jakiego oczekiwałby w związku ze swoją strategią procesową Tauron. Jednakże, trzeba dodać, że monitoring tych spraw wymaga anielskiej cierpliwości.

O szczegółach finansowych mówił wiceprezes Marek Wadowski. „2017 rok cechował się dobrą sytuacją makroekonomiczną w 2017 roku. W zakresie cen na rynku energii elektrycznej, to ceny niższe niż w 2016, to było wyzwanie dla grup energetycznych w Polsce” – powiedział.

„Sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna” – podkreślił Wadowski.

Wiceprezes Wadowski mówił też o perspektywach na rok 2018. „W segmencie Dystrybucji zakładamy w 2018 roku nieznaczny wzrost. W segmencie Sprzedaż spadek ze względu na rosnącą cenę zakupu energii, skutkującą spadkiem marży na sprzedaży energii oraz nieznaczny spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych. W segmencie Wytwarzania również spodziewamy się spadku spowodowanego wzrostem cen węgla, wyższymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz brakiem nieodpłatnych uprawnień. Prognozujemy, że wyniki segmentu Wydobycie będą stabilne z możliwością wzrostu” - powiedział.

W kwestii perspektyw, nie zabrakło też wzmianki o współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute. Tauron współdziała z tym podmiotem w zakresie badań nad magazynowaniem energii. „Współpraca z Amerykanami ma charakter badawczo rozwojowo innowacyjny, jeśli chodzi o magazyny energii to widzimy w tym potencjał, lecz jest on na wczesnym etapie. Trudno przesądzać, jaki będzie wynik tej współpracy, uważamy jednak, że taki element jak magazyny energii mają istotne znaczenie” – powiedział Wadowski.

O współpracy tej mówił też prezes Grzegorczyk. „Trzeba dodać, że ten instytut jest jednostką wiodącą. Tauron chce włączyć się w prace i pozyskiwać wiedzę. Jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy dbać o to, by monitorować i pozyskiwać to, co jest najlepsze na poziomie światowym” – powiedział.

Reklama

Komentarze

    Reklama