• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron zamierza odkupić od PFR udziały w spółce Nowe Jaworzno

Fot. tauron.pl/Elektrownia Jaworzno
Fot. tauron.pl/Elektrownia Jaworzno

Koncern Tauron rozpoczął działania zmierzające do odkupu od PFR udziałów w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), powołanej dla budowy i eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Łącznie PFR ma 14,12 proc. udziałów w NJGT; pozostałymi dysponuje Tauron.

Chodzi o przygotowanie się Taurona do realizacji zamierzeń resortu aktywów państwowych w zakresie przekazania aktywów spółek energetycznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych pod kątem ich zintegrowania w nowym podmiocie - Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Jak podał Tauron w środowym raporcie bieżącym, tego dnia zarząd koncernu zdecydował o zainicjowaniu negocjacji zmierzających do odkupu od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz PFR Inwestycje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju, 14,12 proc. udziałów spółki NJGT.

„Zamiar Emitenta dotyczący odkupienia udziałów w NJGT jest powiązany w szczególności z przygotowaniem się przez Grupę Tauron do implementacji planowanych zmian strukturalnych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, które zostały zaprezentowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych” – wyjaśniono w komunikacie Taurona.

„Koncepcja ta zakłada wydzielenie z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych jednostkach węglowych oraz integrację tych aktywów w ramach jednego podmiotu, tj. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego” – dodano w informacji.

Tauron podkreślił, że zawarcie potencjalnej transakcji uzależnione jest od pozytywnego wyniku negocjacji.

O podpisaniu dokumentacji transakcyjnej związanej z inwestycją w spółkę NJGT funduszy inwestycyjnych zamkniętych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR, Tauron informował w swoich raportach w marcu oraz lipcu 2018 r.

Reklama
Reklama

Z końcem grudnia 2018 r. Tauron informował, że PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacając pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln zł. Na podstawie umowy z marca 2018 r. fundusze miały zainwestować w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT. Założono wówczas, że udział funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa z Tauron Wytwarzanie i rozpoczęła działalność w kwietniu 2017 r. Utworzenie wyodrębnionego podmiotu dedykowanego do realizacji projektu pozwoliło na ograniczenie wpływu wydatków związanych z inwestycją na bilans Grupy Tauron.

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 r. blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno należy do największych inwestycji w kraju, został wybudowany łącznym kosztem ponad 6 mld zł.

Wcześniej należąca do Grupy Tauron spółka zawarła z firmą Rafako ugodę regulującą wzajemne rozliczenia związane z budową bloku. Pierwotnie zakładano, że blok będzie oddany w lutym 2020 r., później termin przesunięto na lipiec, a następnie na połowę listopada. Poprzedni termin nie został dotrzymany, ponieważ w ostatniej fazie testów doszło do awarii.

Na początku sierpnia br. Tauron podał, że wraz z Rafako do 25 lutego 2022 r. zakończy prace naprawcze bloku 910 MW w Jaworznie, przy czym sprawę ich finansowania i zakresu mają rozstrzygnąć mediacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą, prowadzone przy udziale Prokuratorii Generalnej.

Tauron Polska Energia jest podmiotem dominującym w Grupie Tauron, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł oraz zatrudniającym przeszło 25 tys. pracowników. Grupa Tauron rocznie dostarcza ponad 50 terawatogodzin energii elektrycznej do ok. 5,6 mln odbiorców, głównie w południowej Polsce. Dominującym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa.

Źródło:
PAP

Komentarze