• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Powrót do pracy bloku w Jaworznie możliwy w 2022 roku

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Grupa Tauron liczy, że naprawiany obecnie nowy blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno będzie ponownie uruchomiony – zgodnie z uzgodnionym harmonogramem – do 25 lutego 2022 r. Tauron nie planuje zaangażowania kapitałowego w spółkę Rafako, która była wykonawcą bloku i prowadzi jego naprawę.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł węglowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu br. został wyłączony z powodu usterek naprawianych obecnie przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Przy udziale Prokuratorii Generalnej trwają mediacje w tej sprawie między Tauronem a wykonawcą bloku.

„Najważniejszym celem grupy Tauron jest ponowne uruchomienie jaworznickiego bloku do produkcji. Trwa proces mediacji z Rafako, z udziałem Prokuratorii Generalnej (...). Na dzisiaj nie ma istotnych, potwierdzonych przesłanek, aby termin (zakończenia prac, 25 lutego 2022 r.) uległ zmianie, pomimo sporu i mediacji, które nadal trwają” – ocenił podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski.

reklama
reklama

Tauron wcześniej podał w komunikacie giełdowym, że otrzymał oświadczenie, w którym Rafako uzależniało sprawne zakończenie prac od kapitałowego zaangażowania się Taurona w tę spółkę. Jak podkreślał w czwartek wiceprezes Topolski, „Grupa Tauron nie prowadziła żadnych istotnych ustaleń” dotyczących ewentualnego wejścia kapitałowego do spółki Rafako.

„Nasza strategia nie przewiduje inwestowania w obszar spółek budowlanych czy inżynieryjno-budowlanych. Spółka nie przewiduje wejścia kapitałowego w Rafako, co miałoby być warunkiem przy usuwaniu usterek” – zapewnił Topolski, podkreślając, iż prace naprawcze w Jaworznie trwają, a informacje, iż Rafako mogłoby opuścić plac budowy, nie ziściły się.

Wiceprezes Taurona potwierdził, że blok w Jaworznie – podobnie jak inne aktywa wytwórcze oparte na węglu – ma być przekazany do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Przypomniał, że zgodnie z obecnym harmonogramem resortu aktywów państwowych, przekazanie takich aktywów do NABE miałoby nastąpić w końcu przyszłego roku.

„Wówczas blok Nowe Jaworzno powinien już co najmniej kilka miesięcy pracować” – ocenił Topolski. Obecnie trwa procedura wyboru wspólnego doradcy, który ma pomóc MAP i firmom energetycznym w przygotowaniu i dokonaniu procesu wyceny oraz przekazania wytwórczych aktywów węglowych do NABE.

Grupa zakłada, że spółka Tauron Wydobycie zostanie zbyta na rzecz Skarbu Państwa oddłużona, w formule sprzedażowej; nie będzie to miało istotnego wpływu na skonsolidowane wyniki Taurona. Wiceprezes Surma zauważył, że zanim transakcja dojdzie do skutku, kluczowy jest proces prenotyfikacji i zatwierdzenia przez Komisję Europejską polskiego programu dla górnictwa.

W pierwszym półroczu br. Grupa Tauron wypracowała 382 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – przekroczyła 2,9 mld zł. Na inwestycje Grupa wydała 1,3 mld zł - 29 proc. mniej niż w porównywalnym okresie przed rokiem. Na osiągnięty w pierwszym półroczu br. wynik miało wpływ ujęcie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów w ramach segmentów wytwarzania energii i wydobycia węgla w wysokości ponad 1,1 mld zł.

Źródło:
PAP

Komentarze