Reklama

Elektroenergetyka

Tarcza antykryzysowa uderza w branżę ciepłowniczą

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

”Regulacje zaproponowane w pakiecie ustaw tarczy antykryzysowej mogą negatywnie wpłynąć na i tak trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ciepłowniczych” – uważa Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Izba zaproponowała zmiany w projekcie tarczy II.

„Nowy art. 6g prawa energetycznego, wprowadzony przez Tarczę I, naraża przedsiębiorstwa ciepłownicze na ryzyko dużych strat z uwagi na brak wpłat za zużyte ciepło. Pomimo krótkiego okresu obowiązywania tarczy, już teraz pojawiają się sytuacje, w których odbiorcy, powołując się na ten artykuł, odmawiają zapłaty za dostarczone ciepło. Tym samym dostawcy ciepła systemowego nie mają pewności, czy płatności te zostaną uregulowane i kiedy to nastąpi” – czytamy w komunikacie izby.

Problem potęguje fakt, że już dziś wiele firm ciepłowniczych ma spore problemy z płynnością finansową. „Pogłębiające się trudności mogą być powodem niebezpiecznej sytuacji kiedy to zagrożona będzie ciągłość dostaw ciepła systemowego. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie postuluje, żeby w Tarczy Antykryzysowej II art. 6g uzupełnić o nowy ust. 1a, który wyważy interesy wszystkich użytkowników systemów energetycznych, poprzez zobowiązanie odbiorców do odpowiedniego zabezpieczenia przyszłych roszczeń przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mogłyby to być gwarancje bankowe lub poręczenia”. (IGCP)

Reklama

Komentarze

    Reklama