Elektroenergetyka

Tarcza antykryzysowa uderza w branżę ciepłowniczą

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

"Regulacje zaproponowane w pakiecie ustaw tarczy antykryzysowej mogą negatywnie wpłynąć na i tak trudną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw ciepłowniczych" – uważa Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Izba zaproponowała zmiany w projekcie tarczy II.

„Nowy art. 6g prawa energetycznego, wprowadzony przez Tarczę I, naraża przedsiębiorstwa ciepłownicze na ryzyko dużych strat z uwagi na brak wpłat za zużyte ciepło. Pomimo krótkiego okresu obowiązywania tarczy, już teraz pojawiają się sytuacje, w których odbiorcy, powołując się na ten artykuł, odmawiają zapłaty za dostarczone ciepło. Tym samym dostawcy ciepła systemowego nie mają pewności, czy płatności te zostaną uregulowane i kiedy to nastąpi” – czytamy w komunikacie izby.

Problem potęguje fakt, że już dziś wiele firm ciepłowniczych ma spore problemy z płynnością finansową. „Pogłębiające się trudności mogą być powodem niebezpiecznej sytuacji kiedy to zagrożona będzie ciągłość dostaw ciepła systemowego. Dlatego Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie postuluje, żeby w Tarczy Antykryzysowej II art. 6g uzupełnić o nowy ust. 1a, który wyważy interesy wszystkich użytkowników systemów energetycznych, poprzez zobowiązanie odbiorców do odpowiedniego zabezpieczenia przyszłych roszczeń przedsiębiorstw ciepłowniczych. Mogłyby to być gwarancje bankowe lub poręczenia”. (IGCP)

Komentarze