• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Sprzedaż Elektrociepłowni Będzin opóźniona

Fot.:Wikipedia
Fot.:Wikipedia

EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o., z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę. Spółka zamierza skupić się na rozwoju działalności operacyjnej jako grupa finansowo-produkcyjna, aby systematycznie budować wartość dla akcjonariuszy. Podtrzymuje też zapowiedź wypłaty co najmniej 50-proc., zysku w postaci dywidendy w 2019 r.

- Zamykamy proces sprzedaży naszej elektrociepłowni, z przyczyn niezależnych od nas. Uznaliśmy, że nie jest to najlepszy moment na zbywanie aktywów, biorąc pod uwagę, dużą zmienność cen energii elektrycznej, CO2 oraz wciąż dużą niewiadomą, jeśli chodzi o bardzo istotną dla branży ustawę o wsparciu kogeneracji - powiedział Krzysztof Kwiatkowski, prezes EC Będzin S.A. 

Dodał, że sprzedaż EC Będzin sp z o.o. jest możliwa, w sytuacji poprawy warunków rynkowych dla branży kogeneracyjnej oraz zainteresowania inwestorów. Jest to jednak perspektywa długookresowa.

- Od początku procesu informowaliśmy, że nie mamy presji na sprzedaż elektrociepłowni i nie będziemy robić tego za wszelką cenę. Uważamy, że w przyszłości uzyskamy znacznie lepszą cenę. 

Proces due-diligence dał nam potwierdzenie wartości naszej elektrociepłowni, a szereg badań od jakości instalacji po badania geotechniczne gruntu, pokazały, że spółka jest zdrowa. W tej chwili nie prowadzimy z nikim żadnych negocjacji na temat sprzedaży, ale umowa prawa pierwokupu dla Tauron Ciepło oczywiście nadal obowiązuje. Bardzo dziękuję wszystkim inwestorom uczestniczącym w procesie – powiedział Kwiatkowski.

Prezes podtrzymał deklarację, iż począwszy od przyszłego roku, spółka wróci do polityki dywidendowej i będzie przeznaczać na ten cel do 50 proc. swojego zysku. Nie rezygnuje też z planów uruchomienia w tym i przyszłym roku dwóch lub trzech małych projektów kogeneracyjnych. 

-Mamy zdolność organizacyjną i doradczą do równoległej obsługi dwóch lub trzech projektów kogeneracyjnych o wartości do 250 mln zł. Teraz skupiamy się na dynamicznym rozwoju naszej Grupy, szczególnie usług finansowych oraz doradczo-inżynierskich poprzez naszą firmę Enegro-Utech. Widzimy tu olbrzymie pole do popisu, gdyż jest coraz więcej klientów z np. pozwoleniami na budowę, ale nie posiadających finansowania - powiedział Kwiatkowski. 

ML/MakMedia

Komentarze