Reklama

Elektroenergetyka

Sprawozdanie Prezesa URE za 2020 r: spadek koncentracji w produkcji energii elektrycznej

Fot. Pexels
Fot. Pexels

W 2020 r. w Polsce spadły wskaźniki koncentracji w produkcji energii elektrycznej, wzrosła natomiast koncentracja na rynku gazu - wynika ze sprawozdania z działalności Prezesa URE za zeszły rok.

Jak stwierdza URE w sprawozdaniu, struktura produkcji energii elektrycznej w 2020 r. nie zmieniła się̨ znacznie w stosunku do 2019 r. Zdecydowana większość́ wytwarzania oparta była nadal na paliwach konwencjonalnych - węglu kamiennym oraz węglu brunatnym, aczkolwiek ich udział zmniejszył się̨ z 75 do 72 proc.

Od kilku lat największym udziałem w rynku w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej dysponuje grupa kapitałowa PGE. W 2020 r., jej udział wyniósł 40,6 proc. Grupa ta utrzymywała w zeszłym roku również̇ pozycję lidera na rynku sprzedaży do odbiorców końcowych. Na dalszych miejscach, jeśli chodzi o wytwarzanie, znajdują się Enea z 16 proc udziałem., 7 proc. ma Tauron, Grupa Orlen - 6 proc. a przejęta przez Orlen Energa - 2 proc.

Jak zauważa URE w sprawozdaniu, w 2020 r. liczby podmiotów, które dysponują, co najmniej 5 proc. udziałem w mocach zainstalowanych oraz co najmniej 5 proc. udziałem w energii wprowadzonej do sieci, nie zmieniły się̨ w porównaniu z 2019 r.

Spadł za to obrazujący stopień koncentracji wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI) i wyniósł 2019,9. Zakres wartości HHI od 1800 do 5000 określany jest jako wysoka koncentracja. HHI w Polsce od kilku lat jest w trendzie spadkowym. W ubiegłym roku spadł również inny popularny wskaźnik koncentracji - CR3.

W ocenie Prezesa URE, do spadków obu wskaźników przyczynił się̨ w głównej mierze wzrost udziału w krajowym bilansie z OZE, czyli źródeł przeważnie małych i rozproszonych.

Stopień koncentracji wzrósł natomiast na rynku gazu. Jak wskazuje w sprawozdaniu Prezes URE, udział podmiotów z Grupy Kapitałowej PGNiG w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wyniósł 85,63 proc. i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 2,86 pkt proc.

Reklama
Reklama

Jak wskazuje regulator, utrzymujący się od kilku lat wzrost udziału PGNiG w sprzedaży gazu do odbiorców końcowych wynikał w 2020 r. ze spadku przywozu gazu z zagranicy bezpośrednio przez odbiorców końcowych na własne potrzeby. Drugim znaczącym czynnikiem było przejęcie przez PGNiG OD części odbiorców w ramach uruchomienia sprzedaży rezerwowej po zaprzestaniu działalności przez kilka spółek obrotu w latach 2018-2020.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama