Reklama

Elektroenergetyka

Spółdzielnie energetyczne teraz także w miastach?

Fot. gov.pl
Fot. gov.pl

Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), zakładający rozszerzenie zakresu działania spółdzielni energetycznych także na obszary miejskie. Projekt poparło 53 senatorów, 43 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Projekt nowelizacji zawiera przepisy, umożliwiające tworzenie spółdzielni energetycznych także na terenach miejskich oraz rozszerzające zakresu działalności spółdzielni energetycznych.

"Miejskie spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe dysponują nieruchomościami o bardzo dużych i niewykorzystanych powierzchniach dachów, a także wolnymi terenami nadającymi się do instalowania odnawialnych źródeł energii. Ze względu na systematyczny wzrost kosztów, ponoszonych przez spółdzielnie i wspólnoty, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz ciepła, zwłaszcza z uwagi na rosnące opłaty za emisję CO2, również członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych są zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach spółdzielni energetycznych w celu redukcji tych kosztów" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada też zniesienie limitów mocy oraz ilości produkowanego biogazu.
Zgodnie z proponowanymi przepisami, energia odnawialna, uzyskiwana w należących do spółdzielni instalacjach OZE, będzie mogła być wykorzystywana nie tylko na potrzeby członków spółdzielni lub oddawana do sieci, ale też magazynowana lub odsprzedawana innym podmiotom, pod warunkiem, że obrót energią nie będzie stanowił głównej działalności gospodarczej spółdzielni. Projekt likwiduje też wymogi, jakie obecnie muszą spełniać spółdzielnie energetyczne dotyczące limitu 1 tys. członków spółdzielni oraz wymóg, aby łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji OZE spółdzielni umożliwiała pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb spółdzielni.

Źródło: cire.pl

Reklama
Reklama

Komentarze