Reklama

Elektroenergetyka

Spada liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Fot. URE
Fot. URE

W grupie taryfowej G w czerwcu 2019 r. przeprowadzono 4 239 zmian sprzedawcy.

Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, na koniec czerwca 2019 r., liczba odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C), którzy zmienili sprzedawcę energii wyniosła 208 574, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 7 569. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych liczba ta wyniosła 634 627, a więc zwiększyła się od końca XII 2018 r. o 30 015.

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grupy taryfowej A,B,C w czerwcu 2019 r. wyniosła 198, natomiast w grupie taryfowej G w czerwcu 2019 r. przeprowadzono 4 239 zmian sprzedawcy.

Dane te pochodzą z „Ankiety miesięcznej dot.  informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)”. Badaniem w 2019 r. objęte zostały 33 podmioty spełniające kryterium – minimum 100 odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. (URE) 

Komentarze