Reklama

Elektroenergetyka

Rząd zapoznał się z rekomendacjami ws. przyszłości systemu handlu emisjami

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Rząd zapoznał się we wtorek z rekomendacjami Ministerstwa Środowiska co do funkcjonowania systemu ETS od 2021 r. - podało we wtorek CIR. MŚ rekomenduje m.in. sprzedaż przypadających Polsce uprawnień do emisji CO2 w celu finansowania inwestycji w energetyce.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne rządu, przedłożone przez Ministra Środowiska rekomendacje, z którymi zapoznała się Rada Ministrów przewidują przede wszystkim rezygnację z przydzielenia energetyce uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2021-2030 i sprzedaż na aukcjach całej dostępnej Polsce puli 275 mln uprawnień. Dochody miałyby zasilić krajowy fundusz celowy na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest Minister Energii.

MŚ rekomendowało także sprzedaż w latach 2020-2021 na aukcjach niewykorzystanych uprawnień do emisji z obecnego okresu rozliczeniowego. Jak podało CIR, szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane pieniądze będą dochodami budżetu państwa. Z tego dochody ze sprzedaży 30 mln uprawnień miałyby zostać przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym.

Resort środowiska zarekomendował także, aby część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego – 57,5 mln uprawnień – była przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego. Pozostała część tej puli FM powinna być przeznaczona na realizację programów przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego. 

Zgodnie z dyrektywą, do FM ma trafiać co najmniej 2 proc. z całkowitej puli uprawnień. Z Funduszu można finansować projekty związane z OZE, efektywnością, modernizacją sieci - energetycznych i ciepłowniczych, budowę interkonektorów, ale także projekty wykraczające poza ETS, jak np. wspieranie transformacji regionów pogórniczych czy sektory transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów. 

Ministerstwo Środowiska uważa, że biorąc pod uwagę kierunek polityki klimatyczno-energetycznej UE, pieniądze powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030. Wymienia się tutaj: energetykę jądrową, modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym, rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych, poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie, OZE, w tym budowę spiętrzeń dla hydroelektrowni, elektromobilność, magazynowanie energii, interkonektory i "sprawiedliwą transformację".

Według MŚ, określenie ostatecznych kierunków wsparcia powinno uwzględniać konieczność zapewnienia ciągłej i stabilnej absorpcji środków z Funduszu Modernizacyjnego podczas całego okresu jego funkcjonowania. Za obsługę projektów finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego miałby być odpowiedzialny NFOŚiGW.(PAP)

Reklama

Komentarze

    Reklama