Reklama

Elektroenergetyka

Rośnie liczba zmian sprzedawców energii

Fot. Enea
Fot. Enea

Na koniec grudnia ub.r. liczba odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 2017 r., wzrosła o 18,2%. Natomiast wśród odbiorców przemysłowych - grupy taryfowe A, B, C - nastąpił wzrost o 8,3%.

W grudniu 2017 r. zmiany sprzedawcy dokonało 6 069 gospodarstw domowych, zaś wśród odbiorców przemysłowych dokonano 544 takich zmian. 

Liczbę odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii od początku wprowadzenia TPA w podziale na grupy odbiorców prezentuje poniższy wykres:

Fot. www.ure.gov.pl
Fot. www.ure.gov.pl

URE/jk

Reklama

Komentarze

    Reklama