Reklama

Elektroenergetyka

Rezygnacja członka rady nadzorczej Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Elektrownia Pątnów. Fot.: Wikimedia
Elektrownia Pątnów. Fot.: Wikimedia

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA informuje, że z dniem 25 maja 2020 roku Pan Wojciech Piskorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK SA, złożył rezygnację z Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Piskorz nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pakiet większościowy Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (51,55%) należy do właściciela Cyfrowego Polsatu, Zygmunta Solorza-Żaka. 

Źródło:PAP

Komentarze