• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PSE ogłasza wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021

Fot.: Elektrownia Łaziska; Wikimedia Commons
Fot.: Elektrownia Łaziska; Wikimedia Commons

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, podają do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021, przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2018 r.

Wstępne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021 zawierające wykaz jednostek rynku mocy, w odniesieniu do których zostają zawarte umowy mocowe, są dostępne pod adresem https://www.pse.pl/aukcja-glowna-na-rok-dostaw-2021. Umowy mocowe zostają zawarte pod warunkiem zawieszającym do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy.

PSE S.A. informują, że aukcja zakończyła się w rundzie 5 z ceną zamknięcia 240,32 zł/kW/rok. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych wynikająca z zawartych umów mocowych dla roku dostaw 2021 wynosi 22 427,066 MW.

Zgodnie z ustawą, kolejne dwie aukcje główne odbędą się w grudniu 2018 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 5 grudnia – aukcja główna na rok dostaw 2022,
  • 21 grudnia – aukcja główna na rok dostaw 2023.

PSE

Komentarze