Reklama

Elektroenergetyka

PSE chcą stworzyć centrum informacji rynku energii. Rusza przetarg

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczęły postępowanie publiczne w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie, implementację i wdrożenie centralnego systemu informacji rynku energii elektrycznej wraz z usługami wspierającymi.

Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 29.01.2021 r. do godz. 10:00 (termin ten może ulec przesunięciu).

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne (opublikowany 4.12.2020 r. na stronach Sejmu RP:  http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808) zakłada wprowadzenie do modelu rynku energii elektrycznej w Polsce operatora informacji rynku energii (OIRE), a jego utworzenie i wdrożenie powierza Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. Celem działalności OIRE będzie m.in. opracowanie, wdrożenie i zarządzanie centralnym systemem informacji rynku energii (CSIRE).

W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane informacje niezbędne do realizacji procesów rynku energii określonych w przepisach prawa (m.in. procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej), jak również do dokonywania rozliczeń za dostarczanie oraz sprzedaż energii elektrycznej.
Kluczowe zadania CSIRE:

* zapewnienie skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji na rynku energii elektrycznej, umożliwiającej jego uczestnikom realizację ich ustawowych praw i obowiązków,
* ujednolicenie oraz usprawnienie procesów rynku i przepływu informacji pomiędzy jego uczestnikami,
* umożliwienie odbiorcom końcowym bezpłatnego dostępu do własnych informacji rynku energii (w tym danych pomiarowych),
* poprawa konkurencyjności na rynku energii elektrycznej,
* zapewnienie bezpłatnego dostępu do wybranych danych statystycznych, wynikających z procesów rynku energii,
* zapewnienie dostępu do danych umożliwiających uczestnikom rynku oferowanie nowych produktów i usług,
* poprawa wykorzystania zasobów KSE.

Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki uruchomieniu przez PSE przełomowego dla polskiego rynku energii elektrycznej systemu pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji rynku energii, w formie centralnej bazy danych i silnika procesowego.

Projekt Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, określających m.in. sposób realizacji procesów rynku energii oraz zawartość powiązanych z nimi komunikatów, jest dostępny na stronie internetowej PSE pod adresem: https://www.pse.pl/oire/standardy-wymiany-informacji

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego są dostępne na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/open-preview-auction.html/57651/opracowanie-implementacja-i-wdrozenie-centralnego-systemu-informacji-rynku-energii-elektrycznej-csire-wraz-z-uslugami-wspierajacymi

mat. prasowe/ PSE

image

 

Reklama

Komentarze

    Reklama