Reklama

Elektroenergetyka

Projekt zniesienia obliga giełdowego na prąd opublikowany

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Ministerstwo klimatu opublikowało projekt zmiany prawa energetycznego, likwidujący obligo - obowiązek sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę. Obecne 100 proc. obligo, wprowadzone w 2018 r. miało zapobiegać wzrostowi cen energii.

Opublikowany i skierowany do konsultacji projekt zakłada wykreślenie z ustawy Prawo energetyczne artykułu, który obliguje przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej do sprzedaży całej wytworzonej przez nie energii elektrycznej na giełdach towarowych. Tym samym obligo, czyli obowiązek sprzedaży przez giełdę znika.

Obligo podniesiono jesienią 2018 r. z 30 do 100 proc., argumentując, że powinno to poprawić pozycję odbiorców na rynku energii elektrycznej, i ograniczyć ewentualne wzrosty cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, nie wynikające z czynników wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów". Rząd PiS podkreślał wtedy, że podniesienie obligo przełoży się m. in. na zmniejszenie ryzyka istotnych wahań cen i ograniczenie możliwości wpływania na cenę przez uczestników posiadających silną pozycję.

W uzasadnieniu likwidacji obliga wskazuje się natomiast, że cena giełdowa „co do zasady wyznaczana jako cena krańcowa, tj. najwyższa z zaakceptowanych ofert cenowych”. „Tworzy to potencjał do sprzedaży energii elektrycznej po indywidualnych cenach niższych niż cena krańcowa, na przykład w ramach realizacji długoterminowych strategii rynkowych” - stwierdza uzasadnienie.

image

 

Dodatkowo, w uzasadnieniu stwierdza się, że obligo to regulacja ograniczająca „swobodę funkcjonowania podmiotów na rynku energii elektrycznej”. „Regulacja w zakresie obliga giełdowego w początkowej fazie rozwoju krajowego rynku energii elektrycznej wspierała dostęp stron trzecich do sieci (zasadę TPA), odkrywanie ceny referencyjnej energii elektrycznej oraz mitygowanie siły rynkowej wytwórców. Cele te w minionym okresie zostały skutecznie osiągnięte” - brzmi uzasadnienie.

Jednocześnie projekt zaostrza odpowiedzialność za manipulacje na hurtowym rynku energii, próby takiej manipulacji lub wykorzystania informacji wewnętrznej.

Źródło:
PAP

Komentarze