Reklama

Elektroenergetyka

Projekt rozporządzenia do noweli o cenach prądu trafił do konsultacji

Fot.: Pixabay
Fot.: Pixabay

Projekt rozporządzenia ministra energii do nowelizacji ustawy o cenach prądu trafił w piątek do konsultacji publicznych. Jak podał minister energii, strony mają czas do 10 lipca br. na zgłaszanie swoich uwag do projektu.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

W piśmie zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji szef resoru energii tłumaczy, że krótki termin konsultacji "jest podyktowany przepisami art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, które nakładają na Ministra Energii obowiązek wydania rozporządzenia w ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy". ME przypomina, że nowela ustawy weszła w życie 29 czerwca br.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia napisano, że "wypełnia delegację do ustawy, która zakłada ustabilizowanie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r." "Regulacja dotyczy głównie relacji pomiędzy spółkami obrotu i odbiorcami końcowymi, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy a Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny" - czytamy.

"Głównym celem rozporządzenia jest określenie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej, w tym średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym, pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstw energetycznych oraz sposobu wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia)" - dodano w uzasadnieniu.

Jak wskazano, na podstawie przepisów rozporządzenia oraz przepisów ustawy będą następowały rozliczenia pomiędzy Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny a poszczególnymi przedsiębiorstwami obrotu oraz odbiorcami końcowymi, którzy kupują energię elektryczną bezpośrednio na giełdzie energii elektrycznej lub poprzez domy maklerskie.

"Ponadto rozporządzenie reguluje szczególne przypadki, w których trudno jest określić jednoznacznie cenę stosowaną dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. Takim przypadkiem jest np. zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorcę lub korzystanie przez niego w dniu 30 czerwca 2018 r. ze sprzedaży rezerwowej" - napisano.

W OSR wskazano, że budżety gospodarstw domowych nie zostaną uszczuplone z tytułu większych wydatków na energię elektryczną.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama