Reklama

Elektroenergetyka

Prezes PGNiG Termika członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Fot. PGNiG Termika
Fot. PGNiG Termika

Prezes zarządu PGNiG Termika, Paweł Stańczyk, został Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Paweł Stańczyk od 8 maja 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PGNiG Termika SA. Jest doświadczonym menadżerem w sektorze energetyczno-paliwowym. Przez wiele lat związany był z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego.

Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrołęki, a także jako Dyrektor ds. inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarczego w Departamencie Strategii Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. W 2016 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o., gdzie nadzorował wdrożenie pakietu paliwowego, energetycznego i transportowego. Spółka odnotowała wówczas najlepsze w historii wyniki finansowe, w tym rekordowe obroty na terminalach paliwowych. Wśród sukcesów Pawła Stańczyka należy wskazać również zainicjowanie szeroko zakrojonego programu budowy nowych pojemności w kluczowych bazach paliwowych Spółki, wychodzące na przeciw efektom skutecznej walki Rządu RP z szarą strefą. Po skutecznym przeprowadzeniu połączenia spółek OLPP i PERN pracował w PKN ORLEN S.A., pełniąc funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. logistyki. Nadzorował logistykę Koncernu na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec i Litwy. 

W latach 2018-2020 był Wiceprezesem Zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A.  oraz President of Board of Directors w ORLEN Service Lietuva. Nadzorował obszar sprzedaży, zakupów, realizacji projektów strategicznych, optymalizacji procesów, rozwój działalności spółki na rynkach zagranicznych. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych założono w październiku 1991 roku. Działalność Towarzystwa obejmuje najważniejsze obszary elektrociepłownictwa i skupia się na promowaniu rozwoju kogeneracji w Polsce. Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej. (PGNiG Termika)

Reklama

Komentarze

    Reklama