• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Prezes PGE apelował w Brukseli o więcej pieniędzy na transformację

Fot. PGE
Fot. PGE

Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski apelował w Brukseli o zwiększenie środków na sprawiedliwą transformację energetyczną

Należy zapewnić  państwom członkowskim odpowiednie mechanizmy finansowania drogi do neutralności klimatycznej - przekonywał prezes PGE w czasie debaty Euractiv z udziałem Kadri Simson – unijnej komisarz ds. energii. Spotkanie, w którym wzięli udział również przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacji gazowych oraz think tanków zgromadziło ponad 300 uczestników.

Kadri Simson, komisarz ds. energii, otwierając debatę zapewniła, że zrealizujemy Europejski Zielony Ład wyłącznie jeśli będzie uczciwy. Państwa członkowskie mają różne punkty startowe i dlatego sprawiedliwość musi stanowić rdzeń transformacji. Z kolei James Watson, sekretarz generalny stowarzyszenia Eurogas, powiedział, że państwa członkowskie mają różne historie i położenie geograficzne, co wpływa na ich obecny miks energetyczny. Potrzebna jest elastyczność unijnych mechanizmów finansowych, która ułatwi tym państwom, które tego potrzebują, równoległy rozwój OZE i źródeł gazowych. Tylko w ten sposób możliwa jest skuteczna dekarbonizacja.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, przestrzegał, że niezależnie od tego, czy cel  w zakresie redukcji emisji do 2030 r. wyniesie 55% czy 60%, osiągnięcie ambitnych celów UE w zakresie zmian klimatycznych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. ”Według szacunków PGE realizacja redukcji emisji o 55% w Polsce kosztowałaby 136 mld euro. W połowie 2020 roku całkowita moc zainstalowana OZE w Polsce osiągnęła 9,5 GW. Aby osiągnąć cel redukcji emisji o 55%, będziemy potrzebować 54 GW OZE, czyli więcej niż cały polski system elektroenergetyczny w 2019 roku.” – wyliczał prezes PGE.

Wojciech Dąbrowski zaprezentował nową strategię PGE i drogę do dekarbonizacji. ”Do 2030 roku udział energii odnawialnej w portfelu Grupy wzrośnie do 50%, a emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 85%, natomiast do 2050 roku Grupa zamierza osiągnąć zerową emisję CO2 i dostarczać 100% zielonej energii klientom.” – zapewnił Wojciech Dąbrowski. Podkreślił też, że istotnym źródłem finansowania realizacji nowej strategii PGE mają być unijne fundusze, dlatego wsparcie europejskie w dążeniach firmy do neutralności klimatycznej w obliczu kosztów transformacji będzie bardzo ważne.

Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW. Do 2040 roku moc morskich farm wiatrowych Grupy PGE osiągnie 6,5 GW, co uczyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Grupa PGE planuje zbudować do 2030 roku  3 GW w fotowoltaice i poszerzyć portfolio lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW. Tym zakrojonym na szeroką skalę projektom towarzyszyć będzie komplementarny program magazynowania energii o wielkości co najmniej 0,8 GW. (PGE)

Komentarze