• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Polski przemysł potrzebuje wykwalifikowanych kadr [WYWIAD]

Fot. www.tauron.pl
Fot. www.tauron.pl

O roli szkolnictwa technicznego i zawodowego w rozwoju polskiej gospodarki, współpracy w tym zakresie z sektorem energetycznym oraz wyzwaniach rynku pracy rozmawialiśmy z mgr Marzeną Borkowską, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.

Jakub Kajmowicz: Przez lata szkolnictwo techniczne i zawodowe traktowane było trochę po macoszemu, jako coś mniej wartościowego, niż na przykład edukacja w liceum. Domyślam się, że nie zgadza się Pani z tą opinią, ale prowokacyjnie zapytam - dlaczego?

Marzena Borkowska: Oczywiście, że się z tym nie zgadzam, ponieważ uczniowie bardzo chętnie przychodzą do technikum, i wcale nie są to osoby słabsze w porównaniu z licealistami, mają również wysokie możliwości intelektualne i bardzo dobre wyniki w nauce.

Uważam, że uczniowie przychodzący do technikum wręcz przeciwnie powinny mieć lepsze wyniki w nauce, ponieważ mają więcej przedmiotów, chodzi mi tu o kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.

Uczniowie powinni kształcić się w technikum, ponieważ zaczyna brakować specjalistów na rynku pracy, osób wykonujących konkretne zawody.

W jakim zakresie szkolnictwo zawodowe i techniczne może stanowić pozytywny bodziec dla gospodarki?

Moim zdaniem dzięki wprowadzeniu szkolnictwa branżowego na rynku pracy zacznie przybywać specjalistów, osób wykonujących konkretne zawody, których obecnie na rynku pracy brak. Polska gospodarka, zwłaszcza polski przemysł potrzebują wykwalifikowanych kadr.

Od września w Państwa szkole funkcjonuje klasa o profilu technik energetyk. Skąd ten pomysł?

Powstanie klasy kształcącej w zawodzie technik energetyk jest wspólną inicjatywą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA i miasta Ostrołęki. Pomysł zrodził się w związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej  naszej szkoły. Pod koniec czerwca 2017 roku został podpisany list intencyjny dotyczący porozumienia pomiędzy Energą Elektrownie Ostrołęka a miastem Ostrołęka w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego dla potrzeb energetyki. 

Myślę również, że kluczowym problemem był brak specjalistów na stanowiskach produkcyjnych, czyli kluczowych dla wielu przedsiębiorstw. Trudność w zatrudnieniu wynika z tego, że kandydaci nie spełniają podstawowych oczekiwań pracodawcy. Rekrutowani pracownicy nie posiadają odpowiednich kompetencji oraz wymaganego doświadczenia.

Współpracujecie Państwo w prowadzeniu tej klasy z otoczeniem gospodarczym. Jak układa się ta współpraca? Na czym polega?

Współpraca na chwilę obecną układa się bardzo pomyślnie, uczniowie mają zajęcia, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe z wykwalifikowaną kadrą z sektora energetycznego. Uczniowie mieli już możliwość obejrzenia podczas wycieczki do Energa Elektrownie Ostrołęka zakładu pracy oraz przyjrzenia się z bliska pracy na różnych stanowiskach.

Ponadto spółka powoli wyposaża nas jako szkołę w pomoce naukowe, które mają stworzyć pracownię techniczną do kształcenia w zawodzie technik energetyk.

Kim będą absolwenci? Jakie będą posiadać kompetencje?

Absolwenci klasy w zawodzie technik energetyk w przyszłości mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach branży energetycznej. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy.

Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach kierunkowych i innych. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika energetyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik energetyk:

  • eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej,
  • eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej.

Jak zamierzacie Państwo przekonać młodych ludzi, że kształcenie w tym kierunku ma sens?

Przede wszystkim rzetelnie przygotować młodych ludzi do przyszłego zawodu- podsysać ich pasje i ciekawość ! Po drugie – pokazać, że energetyka w Ostrołęce ma przyszłość. Nie chcemy jednak dawać złudzeń. Bacznie obserwujemy, co dzieje się na ostrołęckim rynku pracy w tej branży. Kolejny argument: to dobry przykład nauczyciela - mistrza, ludzi, których zatrudniamy, a którzy na co dzień pracują w branży.

Czy planujecie Państwo rozszerzać w przyszłości ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym sektorem energetycznym?

Wybiegamy myślami w przyszłość. Marzeniem naszym jest utrzymać, a nawet rozszerzyć ofertę edukacyjną związaną z sektorem energetycznym. Planujemy klasopracownie z prawdziwego zdarzenia, będziemy szeroko promować ten kierunek, Czy nam się uda? Czas pokaże… Proszę nam tego życzyć!

Komentarze