Reklama

Elektroenergetyka

Polski Kongres Przedsiębiorczości po raz siódmy! [PATRONAT]

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości odbędzie się 24 i 25 października 2019 roku w Olsztynie (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) i zgromadzi ponad 1200 przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki oraz administracji publicznej z całego kraju.

Najważniejszym celem wydarzenia jest stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest Gospodarka cyfrowa, a społeczeństwo. Perspektywy rozwoju.

Nadchodzący Kongres to blisko 30 paneli dyskusyjnych, w ramach których podejmowane  będą najistotniejsze  kwestie  związane z  rozwojem  ekonomicznym i społecznym, jak m.in. siła polskich innowacji, szkolnictwo wyższe, energetyka, medycyna,  rozwój regionalny  w  perspektywie 2014-2020,  rynek  mieszkaniowy  w Polsce, współpraca biznesu oraz samorządów, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy komercjalizacja badań. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą podmioty, które mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki. Wnioski z prowadzonych dyskusji trafią więc prosto do osób, które kreują politykę na wielu poziomachoddziaływania.

Mocnym punktem tegorocznej edycji kongresu będą panele poświęcone przemysłowi 4.0., cyfryzacji, nowoczesnym technologiom finansowym, ochronie środowiska, energetyce, technologii, medycynie, start-upom oraz samorządom.

W ramach Kongresu odbędzie się również Scena Otwarta VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Jest to nowatorski projekt, który umożliwi promocję polskich rozwiązań technologicznych, jak również prezentację startupów, które mają potencjał rynkowy i poszukują inwestora. W ramach projektu zaplanowano między innymi konkurs dla najbardziej innowacyjnych startupów, prezentacje projektów B+R, debaty dziennikarzy czy wystąpienia gości specjalnych działających na rzecz rozwoju nowychtechnologii. 

Podczas wydarzenia funkcjonować będzie strefa wystawiennicza, w ramach której polscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy będą mogli promować swoje usługi, produkty oraz tereny inwestycyjne. Zwieńczeniem kongresu będzie Gala, podczas której najprężniej działające polskie firmy i instytucje zostaną uhonorowane nagrodami przyznawanymi przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.

Patronat honorowy: Komisja Europejska, Europejski Komitet Regionów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Polski Instytut Ekonomiczny, Naczelna Izba Lekarska

Patronat instytucjonalny:Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Czesko-Polska Izba Handlowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Słowacka Izba Handlowa, Polsko-Rumuńska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Litewska Izba Handlowa, Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polska Rada Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa. (Materiały prasowe)

Reklama

Komentarze

    Reklama