Reklama

Elektroenergetyka

Polimex Mostostal – spadek przychodów i dywersyfikacja portfela zamówień

Fot.: Polimex-Mostostal
Fot.: Polimex-Mostostal

W ciągu ostatniego półrocza Polimex Mostostal zanotował znaczący spadek przychodów oraz wartości EBITDA. Przyczyną było sukcesywne rozliczanie strategicznych kontraktów oraz przeszacowanie budżetów kosztowych projektu Żerań oraz Kozienice.

„Spadek przychodów operacyjnych wynika z sukcesywnego rozliczania projektów strategicznych, które wywindowały poziom przychodów” – stwierdził wiceprezes ds. finansowych Polimex-Mostostal Maciej Korniluk.

Spadek wartości EBITDA, zdaniem Zarządu spółki, wynika natomiast z przeszacowania projektów strategicznych – budowy elektrowni w Kozienicach i Żeraniu – oraz wzrostu kosztów m.in. stali.

Zdaniem Korniluka spadek przychodów może postępować, przy założeniu, że nie będzie nowych projektów strategicznych.

Z uwagi na zakończenie kilku dużych projektów, przy założeniu, że obecnie będzie mniej tego typu ofert na rynku, spółka koncentruje się na projektach małych oraz średnich (o wartości ok. kilkudziesięciu mln złotych), ale bardziej rentownych i w oparciu o nie stara się budować swój portfel zamówień.

Obecnie trwa przebudowa struktury Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w kierunku dostosowania jej do operowania mniejszymi projektami. Zdaniem zarządu jednak „nie zasypią one dziury” po większych projektach.

Na dzień dzisiejszy w nowym portfelu zamówień Polimexu-Mostostal znajduje się około 20 projektów średnich, m.in.: wykonanie dla PERN zbiorników w Bazie Paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej; remonty budowlane dla PKN Orlen w kraju oraz dla BASF i Total za granicą; dodatkowe prace w Elektrowni Turów; rozbudowa kotła nr VI w Elektrowni Kozienice.

Zarząd Polimexu-Mostostal podkreślił również, że ma zamiar zwiększać swój udział w sektorze oil & gas oraz swoją obecność na bardziej rentownych rynkach zagranicznych, zwłaszcza zachodnioeuropejskich. W zakresie większych projektów jako „projekt must-win” zarząd spółki określił budowę elektrowni w Puławach.

Zdaniem przedstawicieli Polimexu-Mostostal w najbliższym czasie szansą dla rozwoju spółki może być również udział w projektach modernizacyjnych polskich elektrowni, dostosowujących je do nowych wymogów określonych w konkluzji BAT.

Reklama

Komentarze

    Reklama