• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Podwyżki wynagrodzeń w kolejnych spółkach grupy Tauron

Fot.: Tauron
Fot.: Tauron

Z początkiem lipca rosną wynagrodzenia pracowników spółek Tauron Wytwarzanie i Tauron Dystrybucja - wynika z informacji śląsko-dąbrowskiej Solidarności. To kolejne spółki z tej grupy, po firmach Tauron Ciepło i Tauron Wydobycie, gdzie związkowcy zawarli z pracodawcą porozumienia płacowe.

Negocjacje płacowe w poszczególnych spółkach grupy energetycznej Tauron są następstwem ramowego porozumienia, podpisanego 8 czerwca ub. roku przez prezydium działającej w grupie Rady Społecznej z zarządem spółki.

Jak podała Solidarność, w największych spółkach grupy rozmowy płacowe zostały już zakończone - przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych ustalili z zarządami tych firm wysokość jednorazowej premii, którą pracownicy otrzymają w tym roku, lub porozumieli się co do wysokości podwyżki wynagrodzeń.

Porozumienie zawarte w spółce Tauron Wytwarzanie, skupiającej aktywa wytwórcze grupy, przewiduje wzrost wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników firmy oraz podwyżki indywidualne dla osób najmniej zarabiających. Od 1 lipca płace zasadnicze wzrastają o 50 zł "na rękę". Równocześnie o ok. 50 zł wzrosną pochodne wchodzące w skład wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Wyrównanie za okres od stycznia do czerwca wpłynie na konta pracowników przed 5 lipca. Niezależnie od tego osoby, które w swoich grupach zawodowych zarabiają najmniej, otrzymają podwyżki indywidualne, nie wyższe niż 200 zł. W tym celu fundusz płac zostanie powiększony średnio o 24 zł na etat.

Porozumienie przewiduje ponadto, że o 100 zł wzrośnie nagroda z okazji Dnia Energetyka oraz premia wypłacana pracownikom przed Świętami Bożego Narodzenia. Po wejściu w życie zmian świadczenia te wzrosną odpowiednio do 1100 zł i 600 zł brutto. Ponadto podwyżki i wyższe nagrody otrzyma 60 pracowników przeniesionych w ostatnich tygodniach do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, która powstała w związku z budową nowego bloku energetycznego w Jaworznie.

Choć zgodnie z zgodnie porozumienia ramowego sprzed roku, w latach 2017-2018 pracownicy spółek z grupy mieli otrzymać jednorazowe premie, a w dopiero w 2019 r. podwyżki płac zasadniczych, w zatrudniającej blisko 2,8 tys. osób spółce Tauron Wytwarzanie związkowcom udało się przekonać pracodawcę od wcześniejszego podwyższenia wynagrodzeń. Firma jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce.

Od 1 lipca wynagrodzenia wzrastają również w spółce Tauron Dystrybucja. W porozumieniu płacowym w tej firmie ustalono, że na podwyżki przeznaczone będzie średnio 114,46 zł brutto na etat; dla zdecydowanej większości pracowników oznacza to zwiększenie stawki zasadniczej wynagrodzenia o 105 zł - podali związkowcy. Z pozostałych środków pracodawca przyzna podwyżki indywidualne.

W zatrudniającej ponad 9 tys. osób spółce wypłacona zostanie także jednorazowa premia, będąca rekompensatą za brak podwyżek w pierwszym półroczu tego roku - na ten cel pracodawca przeznaczy średnio 925 zł na etat. Podobnie jak w przypadku podwyżek, premia będzie miała charakter obligatoryjny i uznaniowy. Każdy pracownik dostanie 463 zł, a reszta pieniędzy zostanie rozdysponowana na premie uznaniowe. Podwyżka indywidualna nie może przekroczyć 210 zł brutto, a premia uznaniowa nie może być wyższa niż 1389 zł.

Na tych samych zasadach podwyżki i wyrównania przyznane zostaną w spółkach Tauron Dystrybucja Serwis oraz Tauron Dystrybucja Pomiary. Zadaniem pierwszej z tych firm jest obsługa techniczna układów pomiarowych energii elektrycznej, natomiast Tauron Dystrybucja Serwis świadczy usługi elektroenergetyczne.

Wcześniej porozumienia płacowe zawarto już w spółkach Tauron Wydobycie i Tauron Ciepło. Jak podali w połowie czerwca związkowcy, ok. 6,6-tysięczna załoga firmy Tauron Wydobycie otrzymali średnio 1850 zł jednorazowej premii, natomiast w spółce Tauron Ciepło nastąpi w tym roku podwyżka wynagrodzeń o co najmniej 120 zł brutto, z wyrównaniem od stycznia 2018 r. Taka kwota to część obligatoryjna, którą dostaną prawie wszyscy pracownicy, natomiast pozostałe środki na wzrost wynagrodzeń będą rozdysponowane uznaniowo przez przełożonych oraz prezesa Tauron Ciepło.

8 czerwca ub. roku prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia podpisało z zarządem spółki ramowe porozumienie płacowe, które umożliwiło rozpoczęcie negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych spółkach grupy. Ustalono, ż w latach 2017-2018 pracownicy spółek z grupy Tauron otrzymają jednorazową premię, natomiast w czwartym kwartale 2018 r. rozpoczną się negocjacje dotyczące wzrostu płac zasadniczych w 2019 r.

Jak informował po podpisaniu ramowego porozumienia płacowego prezes grupy Tauron Filip Grzegorczyk, zgodnie z tym ustaleniami, do końca 2019 r. wysokość premii w zatrudniającej ok. 25 tys. osób grupie Tauron będzie uzależniona od osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA oraz realizacji wyznaczonych inicjatyw oszczędnościowych. Porozumienie sprecyzowało zasady polityki płacowej spółki w latach 2017-2019. W przypadku realizacji zakładanych wskaźników ekonomicznych oznacza to dodatkowe środki dla pracowników, jednak wypłata dodatkowych świadczeń zależy nie tylko od osiągnięcia określonego na dany rok wyniku EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją), ale również od realizacji inicjatyw oszczędnościowych w poszczególnych obszarach działania grupy.

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka Tauron Polska Energia SA jest liderem grupy kapitałowej zajmującej się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni Polski i jest największym dystrybutorem oraz drugim pod względem wielkości krajowym sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

MZ / PAP

Komentarze