Reklama

Elektroenergetyka

Podsumowanie XXIX Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Fot. Konferencja Energetyczna EuroPOWER / Facebook
Fot. Konferencja Energetyczna EuroPOWER / Facebook

Strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu, najbardziej efektywne metody walki ze smogiem, wyzwania związane z dekarbonizacją i kluczowe trendy w sektorze energii - to tylko zarys tematów, które zostały poruszone podczas XXIX Konferencji Energetycznej EuroPOWER.

Tradycyjnie już kolejna edycja konferencji została otworzona przez przewodniczącego Rady Programowej, dr. Leszka Juchniewicza oraz wystąpienie gościa honorowego, którym w tym roku był Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Część merytoryczną EuroPOWER otworzył panel dyskusyjny pt. „Strategia państwa w zakresie energetyki i klimatu”. Wzięli w niej udział: 

Moderator:

 • Agnieszka Zaręba, Dziennikarz ekonomiczny

Prelegenci:

 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu, PGNiG SA
 • Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes ds. Operatora, Tauron Dystrybucja

W czasie dyskusji podjęto m.in. takie kwestie jak długofalowa strategia klimatyczna Komisji Europejskiej oraz jej konsekwencje dla Polski; ocena projektu PEP 2040, polska perspektywa systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, czy przyszłość polskiej energetyki jądrowej. 

Drugi panel dyskusyjny poświęcony został jakości powietrza. Wzięli w nim udział: 

Moderator:

 • Jakub Kajmowicz, Redaktor Naczelny, Energetyka24.com

Prelegenci:

 • Przemysław Kołodziejak, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła
 • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy
 • Roman Szwed, Prezes Zarządu, ATENDE
 • Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
 • Tomasz Wilczak, Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG Termika
 • Izabela Van den Bossche, VP Corporate Communications, Fortum

Eksperci zastanawiali się jak rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w polskich miastach. Pod uwagę wzięto tutaj szczególnie aspekty społeczne, regulacyjne oraz technologiczne. Istotną część dyskusji poświęcono sposobom skutecznej edukacji, bez której większość antysmogowych działań będzie albo całkowicie nieefektywna, albo krótkotrwała. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na potencjał, jaki w zakresie walki o czyste powietrze stwarza np. kogeneracja gazowa, czy „ciepłownictwo powiatowe”. Równocześnie alarmowano, że kondycja branży ciepłowniczej jest coraz gorsza i koniecznym jest podjęcie działań w kierunku umożliwienia jej dalszego rozwoju. 

Trzecia dyskusja tego dnia nosiła tytuł: Jak wypełnić lukę po węglu brunatnym? Energetyka wiatrowa, energetyka jądrowa. Wzięli w niej udział: 

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznesalert.pl

Prelegenci:

 • Dorota Dębińska-Pokorska, Partner, PwC
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica
 • Grzegorz Podlewski, Wiceprzewodniczący Zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 • Tomasz Rogala, Prezes Zarządu, PGG
 • Andrzej Strupczewski, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Prelegenci podjęli refleksję na temat społecznych kosztów zmian miksu energetycznego, przyszłości węgla brunatnego, roli OZE w polskiej energetyce oraz przyszłości sektora jądrowego. Profesor Andrzej Strupczewski zwracał uwagę, że dziś nie ma tańszego źródła energii, niż energia jądrowa - co potwierdzają dane Eurostat. W opinii naukowca, jeśli Polskę stać na budowę wiatraków, to stać ją również na budowę elektrowni atomowej - choć kluczową kwestią jest tutaj pozyskanie źródeł finansowania. Z kolei Monika Morawiecka podkreślała, że PGE podchodzi do rozwijania systemu energetycznego w taki sposób, że ma być bezpiecznie, tanio i czysto. Prezes PGG zwracał uwagę na to, że górnictwo wpłaca potężne środki, w postaci m.in, podatków, do samorządowych i centralnych kas. Jego zdaniem, jeśli mówimy o transformacji, to powinniśmy zastanowić się co zostanie zbudowane w miejsce istniejących przedsiębiorstw i jak nowe firmy będą wypełniać te funkcje, które spełnia dziś górnictwo.

Ostatnia dyskusja pierwszego dnia poświęcona została temu w jaki sposób OZE mogą uzupełniać miks energetyczny. Wzięli w niej udział: 

Moderator:

 • Jan Sakławski, Partner, BiW

Prelegenci:

 • Piotr Czopek, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
 • Jan Biernacki, Ekspert Grupy Energetycznej, PwC
 • Roman Gabrowski, Prezes Zarządu, Tauron Ekoenergia
 • Mariusz Gajda, Wiceprezes Zarządu, Energa Wytwarzanie S.A.
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych/Prezes Zarządu, PILE ELBUD SA
 • Arkadiusz Sekściński, p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energetyka Odnawialna
 • Maciej Stryjecki, Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
 • Mateusz Wroński, Head of Product Development, Aurora Energy Research

Istotną część rozmowy poświęcono takim kwestiom, jak perspektywy rozwoju w energetykę odnawialna, potrzeby i tendencje w zakresie energetyki rozproszonej oraz przede wszystkim plany ministerstwa energii w zakresie wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Drugi dzień konferencji otworzył blok pt. „Kluczowe trendy w sektorze energii”, podczas którego zaprezentowano 4 praktyczne use-casy, były to: 

 • PIK – interoperacyjny system łączności o wysokim bezpieczeństwie informatycznym
  Jan Szczyrek, Członek Zarządu, MindMade Sp. z o.o.
 • Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów w branży energetycznej
  Aleksander Kania, Dyrektor Sprzedaży, UiPath
 • Czy można sprzedawać skuteczniej na rynku energetycznym? Narzędzia dla handlowców nowej generacji
  Jacek Maciak, Prezes Zarządu, Salesbook
 • Praktyczne wykorzystanie technologii IoT w budowie nowoczesnej oferty handlowej
  Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyka i Gaz, Asseco

Pierwszy panel dyskusyjny tego dnia poświęcony został nowoczesnym technologiom informatycznym na rzecz rynku energii. Uczestniczyli w niej: 

Moderator:

 • Grzegorz Lot, Ekspert rynku energii

Prelegenci:

 • Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyka i Gaz, Asseco
 • Roman Musiał, Prezes Zarządu, MindMade Sp. z o.o.
 • Marcin Motel, Dyrektor Sprzedaży, UiPath
 • Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju, PKP Energetyka
 • Paweł Pisarczyk, CEO, Atende Software
 • Andrzej J. Piotrowski, Wiceprezes Zarządu, PGE Systemy
 • Andrzej Popławski, Head of eMobility, innogy Polska

Podczas rozmowy szczególną uwagę zwrócono na: światowe trendy rozwoju IT w kontekście polskiego sektora energii, rolę konsumenta w procesie transformacji i digitalizacji rynku energii, LTE 450 – jako warunek rozwoju nowoczesnych sieci SmartGRID, czy komunikację między uczestnikami rynku, tj. rolę Operatora Informacji Pomiarowej. Nie bez znaczenia pozostały również takie zagadnienia jak rosnący potencjał gospodarki cyfrowej i pole zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych, czy agregatorzy jako sposób na zarządzanie popytem i podażą w energetyce.

Kolejny panel dyskusyjny poświęcony został jednemu z najgorętszych tematów ostatnich tygodni, czyli cenom energii. Uczestniczyli w nim:

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, Biznesalert.pl

Prelegenci:

 • Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwo Obrotu Energią
 • Marek Niechciał, Prezes Zarządu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Radosław Stach, Wiceprezes ds. Produkcji, KGHM Polska Miedź
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Rozprawiano m.in. o przyczynach wzrostu cen energii oraz konsekwencjach społeczno-gospodarczych, ochronie konkurencyjności przemysłu energochłonnego, tendencjach obserwowanych na rynku ETS oraz o tym, czy program Energia Plus może być antidotum na rosnące ceny prądu.

Trzeci blok dyskusyjny nosił tytuł: Bilansowanie KSE – w odniesieniu do energetyki scentralizowanej i rozproszonej. Wzięli w nim udział:

Moderator:

 • Rafał Zasuń, Redaktor Naczelny, Wysokienapiecie.pl

Prelegenci:

 • Maciej Chłodziński, Wicedyrektor, PwC
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PIME
 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes, Forum Energii
 • Dr Wojciech Myślecki, Politechnika Wrocławska
 • Jerzy Popowicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Asseco
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes ds. Operatora, Tauron Dystrybucja

Uczestnicy rozmowy podjęli takie kwestie jak nowa architektura rynku energii, wsparcie bilansowania systemu przez kogenerację i ciepłownictwo, wpływ i perspektywy fotowoltaiki na bilansowanie KSE oraz szeroka diagnoza Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Czwarty i ostatni panel poświęcony został finansowaniu transformacji energetycznej. Uczestniczyli w nim: 

Moderator:

 • Jerzy Mosoń, Z-ca Redaktora Naczelnego, Polish Market

Prelegenci:

 • Anna Chmielewska, Associate Director, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Jarosław Orliński, Dyrektor, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Kamil Szydłowski, Public Affairs Manager CEE, InnoEnergy Central Europe
 • Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO BP

Dyskutowano m.in. o sposobach finansowania nowych technologii w energetyce, wsparciu Unii Europejskiej w tym zakresie (m.in. za sprawą programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), finansowanie rozwoju energetyki jądrowej, czy barierach regulacyjnych w przepływie inwestycji zagranicznych.

Reklama

Komentarze

  Reklama