• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Piotr Naimski i wiceminister energii z wizytą w Oslo

Fot.: Ministerstwo Energii
Fot.: Ministerstwo Energii

W dniu 1 lutego 2019 r. Tomasz Dąbrowski, Wiceminister Energii, wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotrem Naimskim, złożył wizytę w Królestwie Norwegii. Jej celem były konsultacje dwustronne z norweskim Ministerstwem Ropy i Energii oraz udział w organizowanej przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych konferencji nt. współpracy polsko-norweskiej dotyczącej wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Wizyta Ministra Dąbrowskiego była okazją do omówienia z partnerami norweskimi znaczenia gazu ziemnego w projekcie „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” oraz ugruntowania długoletniej współpracy polsko-norweskiej w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Podczas konsultacji omówiono rozwój inwestycji Baltic Pipe oraz perspektywę dalszej współpracy w sektorze ropy i gazu.

W ramach seminarium organizowanego przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI), Minister Dąbrowski wystąpił z przemówieniem nt. roli gazu w polskiej polityce energetycznej. – Nowe źródło gazu, jakim jest Norweski Szelf Kontynentalny oraz rynkowe warunki jego pozyskania, pozwolą na bezpieczne wykorzystanie tego paliwa w  krajowej gospodarce, przyczyniając się także do redukcji emisji sektora energetycznego – podkreślił.

Minister Dąbrowski wyeksponował ponadto biznesowy kontekst polsko-norweskiej współpracy bilateralnej w zakresie polityki energetycznej, zwracając uwagę na korzyści wynikające ze zwiększającej się obecność polskich firm na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Stabilne ramy dalszej współpracy są gwarancją długoterminowej obecności polskich firm na norweskim szelfie i partnerstwa pomiędzy Norwegią i Polską. – Realizacja gazociągu Baltic Pipe jest faktem. Ostateczne decyzje inwestycyjne zostały podjęte. Funkcjonujące od 2022 r. połączenie z norweskim szelfem umocni partnerstwo polsko-norweskie i wprowadzi nasze relacje na wyższy poziom. Polskie podmioty sektora ropy i gazu mają ambitne plany inwestycyjne w Norwegii, czyniąc z niej w perspektywie najbliższych lat strategicznego partnera naszego kraju – podkreślił wiceminister.

Poza kwestiami bezpieczeństwa gazowego przedyskutowane zostały możliwości rozwoju współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii. – Mając na uwadze planowaną długookresową niskoemisyjną transformację polskiego sektora energetycznego i większą rolę  źródeł odnawialnych, w tym wykorzystania energetyki wiatrowej na morzu, bardzo cenne dla nas są bogate doświadczenia partnerów norweskich – podsumował  Dąbrowski.

ML/ME

Komentarze