• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PGE wzmacnia nadzór nad spółkami z grupy

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej powołał Radę Holdingu Grupy PGE. Celem powołania Rady Holdingu jest zwiększenie efektywności działań Grupy Kapitałowej PGE.

Powołanie Rady Holdingu ma wzmocnić nadzór nad poszczególnymi Segmentami i Spółkami w Grupie PGE. Rada Holdingu ma pełnić funkcje doradcze, definiować potencjalne ryzyka i rekomendować rozwiązania w wyniku wymiany na forum Rady istotnych informacji i doświadczeń. Jej zadaniem będzie również nadzorowanie realizacji opracowywanej i docelowo przyjętej strategii Grupy. W ocenie zarządu funkcjonowanie Rady ma wpłynąć na poprawę efektywności, a także na wzmocnienie pozycji rynkowej całej Grupy Kapitałowej PGE.

Rada Holdingu Grupy PGE ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia nadzoru i zwiększenia efektywności działania Grupy. Decyzja o jej powołaniu jest też potwierdzeniem zapowiadanego przeze mnie impulsu zarządczego i porządkowania struktury Grupy. Dzięki pracy Rady Holdingu łatwiej będzie zintegrować działania i skoordynować procesy we wszystkich Segmentach i Spółkach Grupy Kapitałowej PGE – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Działalność Rady będzie obejmować m.in.: analizę wyników osiąganych przez Spółki z Grupy, analizę kluczowych kierunków rozwoju funkcjonujących w Grupie obszarów biznesowych, analizę działań w celu koordynacji procesów pomiędzy Spółkami Grupy, a także współtworzenie i realizację Polityki HR, w tym udział przedstawicieli Rady w negocjacjach ze stroną społeczną i wsparcie dla utrzymania dialogu społecznego.

W skład Rady Holdingu wejdą: Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, jako Przewodniczący Rady, pozostali członkowie zarządu PGE, przewodniczący Rad Nadzorczych oraz prezesi zarządów kluczowych spółek z Grupy, Dyrektorzy Pionów w PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a także Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu oraz Dyrektor Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

W kompetencjach Rady Holdingu jest również możliwość powoływania grup roboczych do analizy szczegółowych zagadnień związanych z działalnością Spółek z Grupy PGE. (PGE)

Komentarze