Reklama

Elektroenergetyka

PGE: prawie pół miliarda zysku netto w pierwszym kwartale

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Zysk netto Grupy Kapitałowej PGE w I kw. tego roku wyniósł 485 mln zł, wobec 612 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z opublikowanego we wtorek raportu finansowego PGE za pierwszy kwartał 2020 r.

Przychody grupy ze sprzedaży wyniosły 12 mld 591 mln zł, wobec 9 mld 561 mln zł w I kw. 2019 r. Z raportu wynika, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 432 mln zł wobec 585 mln zł zysku rok wcześniej.

W komunikacie opublikowanym na stronie PGE wskazano na porównywalny rok do roku zysk EBITDA grupy (EBITDA na poziomie 1,8 mld zł, spadek o 2 proc. rok do roku) pomimo presji rynkowej oraz negatywnego wpływu warunków pogodowych.

Niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 497 mln zł, spadek o 27 proc. rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 342 mln zł, spadek o 13 proc. rok do roku) były związane głównie z wyższymi kosztami uprawnień do emisji CO2.

Wskazano na nieznacznie niższą produkcję ze źródeł konwencjonalnych (na poziomie 14,5 TWh, spadek o 2 proc. rok do roku), której spadek w części złagodzony został przez pozytywny wpływ produkcji energii elektrycznej z nowych bloków Elektrowni Opole.

"Wyższy wynik Energetyki Odnawialnej (zysk EBITDA na poziomie 193 mln zł, wzrost o 17 proc. rok do roku) w efekcie zwiększonej produkcji z farm wiatrowych (na poziomie 0,5 TWh, wzrost o 19 proc. rok do roku)" - napisano.

Zwrócono też uwagę na wyższy wynik segmentu Obrót (zysk EBITDA na poziomie 218 mln zł, wzrost o 52 proc. rok do roku), związany głównie z wyższymi uzyskanymi marżami w taryfach biznesowych oraz ograniczony wpływ pandemii na wyniki pierwszego kwartału, którego efekty powinny być widoczne w kolejnych raportowanych okresach.

Zgonie z komunikatem, produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,4 TWh, w tym 7,2 TWh z węgla brunatnego (spadek o 19 proc.) i 5,7 TWh z węgla kamiennego (wzrost o 28 proc. wsparty produkcją z nowych bloków w Elektrowni Opole).

Wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh (spadek o 1 proc.), a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 10,7 TWh (spadek o 6 proc. związany ze strategią handlową koncentracji na kliencie wysokomarżowym). Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 19,8 PJ (spadek o 5 proc. ze względu na wyższe temperatury).

"Grupa PGE konsekwentnie dywersyfikuje swoje portfolio wytwórcze w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku. W I kwartale 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 19 proc. energii elektrycznej więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągając wynik 0,5 TWh" - poinformowano.

Wzrosło również wytwarzanie w elektrowniach szczytowo-pompowych (wzrost o 29 proc. w stosunku rocznym) i z biomasy (o 33 proc. rok do roku). W tym samym okresie produkcja energii elektrycznej w oparciu o paliwo gazowe wyniosła 1,4 TWh i była na porównywalnym poziomie rok do roku (spadek o 1 proc.).

"Przed Polską konkretne wyzwania i cele. PGE, jako integralna część krajowego ekosystemu energetycznego, czuje się zobowiązana, aby rozwijać zielony kierunek i inwestować w odnawialne źródła energii" – powiedział cytowany w komunikacie prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Wyjaśniono, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi negatywnie na wynik grupy były koszty emisji CO2 (wyższe o ok. 650 mln zł rok do roku głównie ze względu na wzrost ceny uprawnień EUA), niższy wolumen produkcji na węglu brunatnym (spadek rok do roku o 1,7 TWh), a także mniejsza sprzedaż ciepła (spadek o 1,1 PJ ze względu na wyższe średnie temperatury zewnętrzne).

Nakłady inwestycyjne Grupy PGE spadły w I kwartale 2020 r. o 5 proc. w stosunku rocznym i osiągnęły wartość ok. 957 mln zł.

"Kończymy budowę lądowych farm wiatrowych o mocy 100 MW. Kontynuujemy również prace związane z realizacją Programu PV. Intensyfikujemy także prace nad projektem gazowym w Elektrowni Dolna Odra, by być gotowym do realizacji naszych zobowiązań względem Krajowego Systemu Energetycznego od 2024 roku. Ale przede wszystkim skupiamy swoje siły na morskich farmach wiatrowych, które na zawsze zmienią obraz polskiej energetyki, nie tylko w wymiarze naszej Grupy, ale również całej polskiej gospodarki" – podkreślił Dąbrowski.

W komunikacie zaznaczono, że mimo panującej pandemii operacyjnie Grupa Kapitałowa PGE funkcjonuje w pełnej dyspozycji. "Dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom zaradczym wprowadzonym w ramach Grupy, PGE nieprzerwanie produkuje energię elektryczną i ciepło oraz realizuje ich stabilną dostawę" - napisano.

Jak zastrzegł wiceprezes PGE Paweł Strączyński, w I kwartale 2020 roku wpływ pandemii na wyniki Grupy był jeszcze ograniczony. Według niego efekt spadku zużycia energii elektrycznej i jego wpływ głównie na sprzedaż energii elektrycznej znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach kolejnych okresów.

Źródło:PAP
  • PGE

Komentarze