• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PGE: podpisano porozumienie ze związkami zawodowymi

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

29 czerwca 2018 r. w Bełchatowie Strona Pracodawców PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła porozumienie ws. zakończenia kwestii spornych w Elektrowni Bełchatów, zgłoszonych do zarządu spółki w październiku ubiegłego roku. Sygnatariuszami porozumienia ze Strony Społecznej były cztery związki zawodowe Elektrowni.

Podpisane porozumienie jest wynikiem rozmów prowadzonych przez Spółkę PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna ze Związkami Zawodowymi z Elektrowni Bełchatów: NSZZ "Solidarność”, ZZ Elektryków, MZZ Remontów Energetyki i NSZZ "Solidarność-80”. Kwestie sporne dotyczyły stosowania przepisów zbiorowego prawa pracy. Strony porozumienia oświadczyły, że wszystkie postawione kwestie zostały wyjaśnione i nie stanowią przedmiotu rozbieżności oraz że nie trwa żaden spór zbiorowy w tym zakresie.

U wszystkich Pracodawców PGE GiEK, czyli we wszystkich oddziałach naszej Spółki, jak i w spółkach nadzorowanych, na bieżąco prowadzony jest konstruktywny dialog Strony Pracodawców ze Stroną Społeczną, którego efektem jest zawarcie szeregu porozumień regulujących sferę uprawnień pracowniczych i związkowych. Podpisane w czerwcu porozumienie z NSZZ Solidarność i trzema innymi związkami zawodowymi kończące kwestie sporne pokazuje, że ten dialog jest dla nas niezwykle istotny. Zagwarantowanie spokoju społecznego powinno być priorytetem dla każdego pracodawcy. My to rozumiemy i dlatego tak ważne jest dla nas każde wypracowane porozumienie, których w okresie mojej kadencji podpisaliśmy ponad 200 – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo  i Energetyka Konwencjonalna.

Porozumienie wchodzi w życie w momencie jego podpisania. Ze strony PGE GiEK porozumienie podpisał Marek Ciapała, dyrektor Elektrowni Bełchatów.

jw/PGE

Komentarze